Deze site maakt gebruik van cookies. Lees onze policy

Inhuur tijdelijk werk 

Inhuurdesk: de match tussen uw aanbod van en onze vraag naar tijdelijke inhuur

Biedt u tijdelijk personeel aan? Of wilt u als ZZP-er graag een opdracht bij het Havenbedrijf doen? Schrijf u dan in bij de Inhuurdesk, bekijk onze opdrachten en reageer!

  • De Inhuurdesk zorgt voor de match tussen de vraag naar tijdelijke capaciteit van het Havenbedrijf en het aanbod van tijdelijke arbeid op de markt.

Voor wie is de Inhuurdesk?

De Inhuurdesk is bedoeld voor alle aanbieders van tijdelijke arbeid. Voorwaarden om in te schrijven zijn:

  • een Kamer van Koophandel-inschrijving;
  • bij ZZP-ers: een geldige VAR-wuo of VAR-dga verklaring; 
  • acceptatie van onze contractvoorwaarden en gedragscode.

Erwin Kamphuis

Hoe werkt de Inhuurdesk?

Inloggen Inhuurdesk

U kunt zich registreren via de link op deze pagina. Als u geregistreerd bent, kunt de tijdelijke opdrachten bij het Havenbedrijf bekijken. Bij elke opdracht wordt aangegeven aan welke eisen (gunningcriteria) kandidaten moeten voldoen. U kunt reageren door een CV aan te bieden en aan te geven of u aan de gunningcriteria voldoet. Voor elk gunningcriterium krijgt u punten. Wie de meeste punten heeft, komt bovenaan de lijst met mogelijke leveranciers. Bij gelijke score wordt gerangschikt op basis van prijs. Wij beoordelen de CV’s in volgorde van de lijst en nodigen een of meer kandidaten uit voor een gesprek. Na keuze voor een kandidaat sluiten we een leveringsovereenkomst met de gekozen kandidaat en worden andere kandidaten op de hoogte gesteld van het sluiten van het selectieproces.

Aanbiedingen die niet volledig zijn of niet aan de gunningcriteria voldoen, worden direct afgewezen. 

Handleiding voor de leveranciers

Uiteraard volgt het Havenbedrijf de Wet Bescherming Persoonsgegevens met betrekking tot de informatie die u over uw bedrijf en over uw sollicitanten doorgeeft. De Inhuurdesk hanteert daarbij een Privacyverklaring.

Waarom de Inhuurdesk?

Het Havenbedrijf wil Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarom kiezen wij ervoor om via de Inhuurdesk opdrachten voor externe capaciteit open en eerlijk op de markt te zetten. Via de Inhuurdesk mogen alle leveranciers van arbeid (die aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen) een kandidaat aanbieden voor een opdracht voor tijdelijke arbeid.