Deze site maakt gebruik van cookies. Lees onze policy
  • "<Language:LanguageEncodedLiteralPrinten
  • <LanguageConfiguration:languageencodedliteral runat='Server' key='MailThisPage_LinkTitle' />E-mail
Nr. 115/2014
Van 5-9-2014 
Tot 7-9-2014 

Rotterdam diverse ligplaatsen 

Ligplaatsen tijdelijk buiten gebruik

 

1. In de periode vanaf vrijdag 5 september 2014 tot en met zondag 7 september 2014 worden de Wereldhavendagen 2014 gehouden. Genoemd evenement vindt plaats op en aan de Nieuwe Maas en in enkele aangrenzende havens in het centrumgebied van Rotterdam.

2. In verband met het ligplaats innemen van de deelnemende schepen van dit evenement en het uitvoeren van de diverse programmaonderdelen, is het noodzakelijk dat de volgende (openbare) ligplaatsen worden vrijgemaakt, vanaf woensdag 3 september 2014 08:00 uur:

St.Jobshaven
Gehele westzijde en oostzijde;

Mullerhoofd
De palen 1 tot en met 12;

Parkhaven oostzijde
Ligplaats “Park 1”;

Parkkade
Alle ligplaatsen;

Westerkade
Alle ligplaatsen;

Willemskade
Alle ligplaatsen, behalve de ligplaatsen van de Spido en Waterbus;

Boompjes
Alle ligplaatsen tussen Leuvehoofd en restaurant Blitz, behalve de ligplaats van de Nehalenia;

Ketel 1
Ligplaats

Holland Amerikakade en Koninginnehoofd
Alle ligplaatsen;

Rijnhaven noordzijde (Antoine Platekade)
Deze kade zal worden gebruikt voor het opbouwen van enkele pontons behorend bij de Wereldhavendagen.

Na afloop van het evenement kunnen alle ligplaatsen weer worden ingenomen op maandag 8 september 2014, vanaf 10:00 uur of zoveel eerder indien mogelijk, in overleg met de wachtchef HCC.
   
3. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
 - Haven Coördinatie Centrum, ,
  telefoonnummer 010 - 252 10 00 of marifoonkanaal 11;
 - Verkeerscentrale Rotterdam, ,
  telefoonnummer 010 - 252 26 01 of marifoonkanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond
22 juli 2014

Terug