Deze site maakt gebruik van cookies. Lees onze policy
  • "<Language:LanguageEncodedLiteralPrinten
  • <LanguageConfiguration:languageencodedliteral runat='Server' key='MailThisPage_LinkTitle' />E-mail
Datum 20-1-2010 
Bron Havenbedrijf Rotterdam N.V. ©

De wereld van oliën en vetten 

Morgen spreekt Bas Hennissen, directeur procesindustrie en massagoed van het Havenbedrijf Rotterdam op de Nieuwjaarsbijeenkomst van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO). Ook Jeremy Goon van Wilmar International is gastspreker tijdens “De wereld van Oliën en Vetten”, zoals de organisatie het omschrijft.

Rotterdam is de belangrijkste Europese haven voor de opslag en verwerking van oliën en vetten. Rotterdamse tankterminals, met in totaal 800 tanks, behoren tot de top vijf in de wereld. De totale capaciteit vertegenwoordigt ongeveer 75% van de Europese capaciteit en de raffinaderijen zijn de grootste in ons werelddeel. In de afgelopen vijf jaar investeerde de sector circa 400 miljoen euro in vernieuwing en uitbreiding. In vijf jaar tijd verdubbelde de raffinagecapaciteit zich ruim.

In 2009 bleef de aan- en afvoer van plantaardige oliën en vetten met circa 8 miljoen ton gelijk aan die in 2008. De overslag van plantaardige oliën nam weer toe door import van ruwe palmolie voor de raffinaderijen. De overslag van sojaboonolie, zonnebloemolie en raapzaadolie liep echter behoorlijk terug.

De MVO-sector is met een productiewaarde van ruim 5,7 miljard euro behalve een van de belangrijkste agri-sectoren van Nederland, ook een belangrijke bewerker van vetten en oliën voor Europa.
(Meer informatie: www.mvo.nl)

 AeroLin 

 

 

 


 Terug