Deze site maakt gebruik van cookies. Lees onze policy
  • "<Language:LanguageEncodedLiteralPrinten
  • <LanguageConfiguration:languageencodedliteral runat='Server' key='MailThisPage_LinkTitle' />E-mail
Datum 24-2-2011 
Bron Havenbedrijf Rotterdam N.V. ©

Meer schepen en minder ongelukken in Rotterdamse haven 

In 2010 arriveerden duizend schepen meer in de Rotterdamse haven en waren er iets minder nautische ongevallen. Havenmeester René de Vries kan terugkijken op een veilig eerste jaar maar was niet tevreden omdat er ook sprake was van een ongekend dieptepunt door het dodelijk ongeval met de Fairplay 22 op 11 november. De Vries streeft voor 2011 naar dezelfde veiligheidsgraad, verbetering van de samenwerking met de overige nautische dienstverleners en inspectiediensten.

In 2010 noteerde het Havenbedrijf officieel 116 nautische ongevallen, tegen 124 in 2009. Het ging daarbij om vijftien ‘significante ongelukken’ met aanzienlijke schade of stremming en dat is meer dan het extreem veilige jaar 2009 maar vergelijkbaar met de voorgaande jaren. . Het aantal scheepsbewegingen in de zeevaart nam toe van 82.354 naar 84.558 en het aantal zeeschepen steeg van 33.352 naar 34.404. Het aantal scheepsbewegingen is aanzienlijk minder dan in 2008 (92.784) toen de overslag ongeveer gelijk was als in 2010, en gelijk aan die van het jaar 2005. Toen werd er wel 60 miljoen ton minder goederen overgeslagen.

Safety and Environmental Index
Met de Safety and Environmental Index (SEI) meet de havenmeester in welke mate aan boord van de (zee)scheepvaart regels op het gebied van veiligheid en milieu worden nageleefd. Basis hiervoor zijn de bevindingen tijdens inspecties aan boord en de systematische controle van naleving van wettelijke administratieve meldplichten door rederijen en agenturen. De index bestaat uit drie streefwaarden voor milieu, veiligheid en kwaliteit van meldingen. De gestelde streefwaarde in 2010 voor veiligheid (8,3) is met 8,5 gehaald. De index voor de kwaliteit van meldingen staat op 7,6 tegenover een streefwaarde van 7,5. De gerealiseerde index voor milieu is 8,8, de streefwaarde 8,3.

Inspecties
Het afgelopen jaar hield het Havenbedrijf meer veiligheidsinspecties en milieucontroles (respectievelijk van 5956 naar 6328 en van 5385 naar 6098). Dat gaat ook dit jaar gebeuren.  Maar dan wel meer in samenwerking met andere inspecties. “We zijn begonnen op basis van een aantal thema-acties gebruikers van de haven te controleren op specifieke onderwerpen als het uitluisteren van de marifoon; stabiliteit van zand- en grindschepen en de pleziervaart. Dat doen we dit jaar weer.  Het Havenbedrijf wil de duurzaamste haven ter wereld te zijn. Dat is logisch als je ziet in wat voor omgeving wij opereren. We stimuleren het vervoer over water maar we moeten voorkomen dat we lading overhevelen van weg naar water en dat het milieu daar niets mee opschiet.”

René de Vries
Havenmeester René de Vries (Foto: Ben Wind).Terug