Aanvraagformulier / Application form

Aanvraagformulier Pilotage Exemption Certificate (PEC) kleine zeeschepen

Zeehavenregio Rotterdam-Rijnmond-Scheveningen

Een PEC Kleine Zeeschepen kan worden aangevraagd op naam van de kapitein of eerste stuurman, door het formulier volledig in te vullen. Aspirant PEC houder dient over de juiste vaarbevoegdheid te beschikken om met het schip te varen waar de PEC voor wordt aangevraagd.

Het PEC Kleine Zeeschepen geldt voor alle trajecten in zeehavengebied Rotterdam-Rijnmond-Zuid-Holland- achterland of voor zeehavengebied Scheveningen.

Om in aanmerking te komen voor een PEC Kleine Zeeschepen dient uw zeeschip aan de volgende drie criteria te voldoen:

  • zeeschip met een lengte over alles van minder dan 115 meter;
  • met een afstand van de kiel tot het hoogste vaste punt van ten hoogste 18 meter;
  • gebruikt wordt of gebruikt zal worden in een beperkt vaargebied op zee van ten hoogste 200 mijl uit de kust.

Maximaal acht schepen zijn toe te voegen aan de PEC Kleine Zeeschepen, indien u geen andere PEC’s aanvraagt in het betreffende zeehavengebied. Anders geldt de maximale combinatie van acht schepen/trajecten per kapitein of eerste stuurman.

In de informatiegids Pilotage Exemption Certificates vindt u een uitgebreide omschrijving van de toelatingscriteria, het opleidingstraject, toetsing, condities en beperkingen welke van toepassing zijn op de PEC.

.........

Application form Pilotage Exemption Certificate (PEC) small seagoing vessels

Region Rotterdam-Rijnmond-Scheveningen

A PEC small seagoing vessels can be requested on the name of the bona fide Master or First Mate by filling in the application form. The candidate PEC holder must have appropriate Certificate of Competence to navigate the vessel for which the PEC is being applied for.

The PEC small seagoing vessels is applicable to all routes in the seaport area Rotterdam-Rijnmond- Zuid-Holland- achterland or seaport area Scheveningen.

To be eligible for a PEC for Small Seagoing Vessels, your seagoing vessel must satisfy the following three criteria:

  • seagoing vessel with an length over all of less than 115 metres
  • with a distance from the keel to the highest fixed point of no more than 18 metres
  • is used or will be used in a limited sailing area at sea not exceeding 200 miles from the coast.

A maximum of 8 ships can be added to PEC for Small Seagoing Vessels if you do not request other PECs in the relevant seaport area. Otherwise, the maximum combination of 8 ships/routes per master or first officer applies

In the information guide Pilotage Exemption Certificates you will find extended information about the admission criteria, the training program, examination, conditions and restrictions applicable on the PEC.