Aanvraagformulier / Application form

Aanvraagformulier tijdelijk PEC kleine zeeschepen, zeehavenregio Rotterdam-Rijnmond-Scheveningen

Een Tijdelijk PEC Kleine Zeeschepen kan tot 1 juli 2021 worden aangevraagd op naam van de kapitein of eerste stuurman, door het formulier volledig in te vullen. Aspirant PEC houder dient over de juiste vaarbevoegdheid te beschikken om met het schip te varen waar de PEC voor wordt aangevraagd.

Het Tijdelijk PEC Kleine Zeeschepen geldt voor alle trajecten in de regio Rotterdam-Rijnmond-Scheveningen en is tot uiterlijk 01-01-2031 geldig. Vanaf 01-01-2031 vervalt het Tijdelijk PEC Kleine Zeeschepen en dient u, voor de vrijstelling van de loodsplicht, te beschikken over een ander PEC type (Kleine Zeeschepen of regulier, afhankelijk of u aan de voorwaarden voldoet).

U kunt meerdere schepen toevoegen aan het Tijdelijk PEC Kleine Zeeschepen, indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Alleen voor schepen welke geregistreerd waren in het Register loodsplicht kleine zeeschepen;
  • Waarvan de kapitein of eerste stuurman in de regio Rotterdam-Rijnmond-Scheveningen met het betreffende schip minimaal één enkele reis heeft gemaakt in 2019 of 2020.

De volgende beperkingen zijn van toepassing:

  • Niet geldig in petroleum havens;
  • Maximum diepgang Oude Maas < 7.0m; Dordtsche Kil < 5,50m;
  • Maximaal 8 schepen toe te voegen aan het Tijdelijk PEC Kleine Zeeschepen, indien u geen andere PEC’s aanvraagt in de regio Rotterdam-Rijnmond-Scheveningen. Anders geldt de maximale combinatie van 8 schepen/trajecten per kapitein of eerste stuurman.

Application form Temporary PEC small seagoing vessels, Region Rotterdam-Rijnmond-Scheveningen

A Temporary PEC small seagoing vessels can be requested until 1 July 2021 on the name of the bona fide Master or First Mate by filling in the application form.

The Temporary PEC small seagoing vessels is applicable to all routes in the region Rotterdam-Rijnmond-Scheveningen and valid until 01-01-2031. From 01-01-2031 you’ll need another PEC type to be exempted from pilotage (eg. small seagoing vessels or a regular PEC, depending if your vessel meets certain criteria).

You can add multiple vessels to the Temporary PEC small seagoing vessels, if you meet the criteria below:

  • Only for vessels registered in the “Register loodsplicht kleine zeeschepen”;
  • Of which the Captain or Chief mate made at least one visit with the vessel to the region Rotterdam-Rijnmond-Scheveningen in 2019 or 2020.

The following restrictions apply:

  • The Temporary PEC small seagoing vessels is not valid in petroleum ports;
  • Maximum depth Oude Maas < 7.0m; Dordtsche Kil < 5,50m;
  • Maximum of 8 vessels can be added to the Temporary PEC small seagoing vessel, if you did not request any other PEC’s in the region Rotterdam-Rijnmond-Scheveningen. Otherwise the maximum of 8 combinations vessel/ route apply for each Captain or Chief mate.