Plastic afval in havenwater

Hoe kunnen wij je helpen?

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Het is een probleem dat wereldwijd speelt, ook in onze haven. Havenbedrijf Rotterdam wil deze 'plastic soep' verminderen.

afval in de haven ook wel bekend als plastic soep

Daarom heeft het Havenbedrijf twee pilots uitgevoerd waarbij we een aantal van deze systemen in onze haven hebben getest. Daarnaast kunnen andere partijen in onze haven terecht om onderzoek uit te voeren naar de vermindering van plastic in onze haven. Zo kunnen we zien hoe we drijvend en zwevend kunststof afval uit de haven en havenbekkens kunnen verwijderen voordat het in zee terechtkomt. Er is ook onderzocht waar plastic heengaat nadat het onze haven binnenkomt.

Plastic soep

Verontreiniging van de oceanen, dieren die plastic aanzien voor voedsel én schade voor de mens: kunststof afval, in drijvende of zwevende vorm, is al lange tijd een onderwerp van discussie. De zeeën en oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking zijn de oceanen zelfs de voornaamste voedselbron. Toch eindigt steeds meer kunststof- en plastic afval in zeeën en oceanen: we kunnen de plastic soep niet negeren.

Duurzame haven

Het Havenbedrijf maakt zich sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. We willen klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid. Dat doen we samen met klanten en stakeholders. Want een veilige en duurzame haven verbetert de leefkwaliteit voor gebruikers en omwonenden. Als ondertekenaar van het Kunststof Ketenakkoord streeft het Havenbedrijf naar een zichtbare reductie in 2020 van plastic zwerfvuil in zee en binnenwateren en het in Rotterdam accommoderen van bedrijvigheid voor verwerking van plastics.

Innovatie

Rotterdam is niet alleen een veilige en duurzame haven, maar ook een innovatieve. Daarom wil het Havenbedrijf kunststof afval verwijderen voor het in zee terecht komt. De focus ligt op drijvend en zwevend kunststof afval. We zoeken een systeem dat een oplossing biedt voor alle stappen in de keten van afvalverwerking. Niet alleen de inzameling van afval, maar ook het afvoeren, verwerken en hergebruik.

In eerste instantie hebben we twee systemen geselecteerd om uit te testen. De Waste Shark van RanMarine - een mobiel systeem-, en de ‘Shoreliner' van advies- en ingenieursbureau Tauw - een statisch systeem.

Waste Shark

Met RanMarine ondertekenden we in 2016 een contract voor een pilot van een half jaar. In die tijd gingen twee aqua drones – de Waste Sharks- het dobberend zwerfvuil in de Rotterdamse haven verwijderen. De Shark kan 24/7 worden ingezet. Het heeft een open mond’ die zich onder de waterspiegel bevindt waarmee het afval kan innemen uit het water. Het opgevangen plastic wordt vervolgens op milieuverantwoorde wijze verwerkt. Inmiddels is de proef met de Waste Shark beëindigd. Door wet- en regelgeving is het niet mogelijk de Waste Shark permanent in de Rotterdamse haven in te zetten en zal het elders worden ingezet. Ons belangrijkste doel is wel behaald; een systeem ontwikkelen wat ingezet kan worden om plastic uit het water te verwijderen.

Artist impression Waste Shark

Shoreliner

‘Shoreliner’ is een samenwerking van Tauw, TenCate Geosynthetics, Dow Chemical en JP Schilder BV in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam. Een innovatie die drijfafval uit de haven vangt zodat het niet in zee terechtkomt. De Lekhaven in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) is een uitstekende proeftuin voor deze pilot. De ‘Shoreliner’ voorkomt afval in de haven. Het ‘gevangen’ plastic afval wordt vervolgens gerecycled.

Doordat de wind het afval in de ‘val’ blaast, kan op een duurzame manier (zeer weinig energie nodig) een betere waterkwaliteit gerealiseerd worden. Als uit afvalanalyse blijkt dat de afkomst van het afval herleidbaar is, kan watervervuiling bij de bron worden voorkomen.

Tauw is enthousiast over de pilot: ‘Super dat we de mogelijkheid krijgen om deze innovatie te testen in de Lekhaven. Dit jaar monitoren we de resultaten, zodat het concept wellicht nog verder verbeterd kan worden.’ De pilot met de Shoreliner is verlengd tot eind 2018.

Shoreliner, een systeem dat drijfafval uit de haven opvangt en voorlomt dat het in zee terechtkomt