Header image

Maasvlakte 2

Hoe kunnen wij je helpen?

Het meest sprekende voorbeeld van innovatieve én duurzame havenontwikkeling in Rotterdam is Maasvlakte 2. Hier tref je twee van de modernste containerterminals ter wereld aan, worden ’s werelds grootste containerschepen afgehandeld en vindt de assemblage plaats van reusachtige funderingspalen van windturbines voor nieuwe windparken op zee.

In totaal 1.000 hectare komt er uiteindelijk beschikbaar voor innovatieve, duurzame, diepzeegerelateerde havenindustrie.

Europa’s belangrijkste haven is altijd in ontwikkeling. Dit doen wij in samenwerking met verschillende partijen. Hieronder lees je meer over de aanleg en inrichting van Maasvlakte 2 en de projecten die we in het nieuwste havengebied van Rotterdam realiseren.

Visual offshore innovation

Maasvlakte 2: test- en demolocatie voor offshore wind

De maritieme hoofdstad van Europa is dé plek voor innovatie in offshore wind. De Rotterdamse Maasvlakte 2 biedt ruimte voor test- en demofaciliteiten voor offshore. Maar waar bevinden al deze faciliteiten zich en wat bieden de diverse locaties? Dat zie je vanaf nu in het Offshore Innovatie overzicht.

Offshore windpark

Kabelaansluiting offshorewindparken

Er komt een kabelaansluiting tussen windmolenpark ‘Hollandse Kust (zuid)’ en de Maasvlakte, te realiseren door netbeheerder TenneT. Hiermee kan straks elektriciteit van windparken op de Noordzee aan land worden gebracht. Vanaf het windmolenpark komt straks genoeg schone stroom aan land voor 1,6 miljoen huishoudens.

Start aanleg Windpark Maasvlakte 2

Afsluiting Prinses Máximaweg, fietspad en sportstrand

Overzicht werkzaamheden en afsluitingen

Op de buitenste rand van Maasvlakte 2 bouwt Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark. Een windpark met in totaal 22 windturbines die samen vanaf 2023 jaarlijks 416 GWh aan groene stroom zullen gaan opwekken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van medio februari tot eind november 2022.

Zand opspuiten tijdens aanleg Maasvlakte 2

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Aan de aanleg van Maasvlakte 2 ging een uitgebreide en zorgvuldige fase van voorbereiding vooraf. Als één van de belangrijkste havens ter wereld en als grootste haven van Europa, levert Rotterdam een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Tegen het einde van de vorige eeuw was in het bestaande haven- en industriegebied voor nieuwe bedrijven én bestaande klanten die wilden uitbreiden vrijwel geen ruimte meer beschikbaar. Voor de ontwikkeling en concurrentiepositie van Rotterdam was extra ruimte noodzakelijk. Daarom nam de Nederlandse overheid het besluit de mainport Rotterdam te versterken.

Overzichtsfoto Maasvlakte 2 met APM en RWG terminals

Nieuw havengebied in zee

De twee modernste, automatische containerterminals ter wereld, de grootste zeeschepen op aarde, reuzenformaat funderingspalen voor windturbines op zee en een vaste ligplaats voor ’s werelds grootste vaartuig de Pioneering Spirit en twee ligplaatsen voor boord-boordoverslag; sinds de afronding van de aanleg in 2013 zijn de ontwikkelingen indrukwekkend.

FUTURELAND

Wie meer wil weten over de aanleg en inrichting van Maasvlakte 2 óf andere ontwikkelingen in Europa’s belangrijkste haven kan terecht in Informatiecentrum FutureLand. Naast de informatieve en interactieve tentoonstelling maak je er tours per boot of bus.

FutureLand gebouw met de FutureLand Express op de voorgrond