Header image

Onderhoud aan Reeweg en Reewegviaduct

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

In de periode van eind juni tot eind augustus 2021 zijn werkzaamheden aan de Reeweg gepland. De Reeweg en het viaduct worden zeer intensief gebruikt, de werkzaamheden aan het wegdek en het viaduct zijn nodig om de weg in goede conditie te houden. Gelijktijdig met deze wegwerkzaamheden zal ook groot onderhoud aan de fietsbrug over de Havenspoorlijn en de openbare verlichting worden uitgevoerd.

Werkzaamheden Reeweg

In periode van 26 juli t/m 29 juli wordt ’s nachts gewerkt aan het vervangen van de lichtmasten en het herstel van de geleiderail. Hierbij zal telkens 1 rijstrook worden afgezet. Het verkeer kan zonder hinder langs de werkzaamheden.

Reeweg werkzaamheden Fase 4

Vanaf vrijdagavond 30 juli 21.00 uur tot maandag 2 augustus 05.00 uur wordt gewerkt aan het Reeweg viaduct over de A15. De Reeweg is van de Antonie Bodaanweg tot het kruispunt met de Abel Tasmanstraat afgesloten. Ook de op en afritten van de A15 zijn dat weekend afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Groene Kruisweg en Waalhaven Zuidzijde. Het Distripark Eemhaven (aan de zuidzijde van de A15) is bereikbaar via de Vondelingenweg en het Groenedijkviaduct.

Fasering v4

Reeweg Fietsbrug terugplaatsen

Op zaterdag 7 augustus wordt de fietsbrug terug geplaatst. De fietsverbinding zal zondag 8 augustus in de loop van de dag weer worden opengesteld.

23 – 26 juli Omleidingsroute fase 3 Reeweg - Reewegviaduct

In fase 3 zijn de Reeweg (vanaf de Antonie Bodaanweg) en het Reewegviaduct afgesloten voor al het verkeer.

Omleidingsroute
De op en afritten van de A15 zijn dat weekend afgesloten en het verkeer wordt omgeleid via de Groene Kruisweg en Waalhaven Zuidzijde. Het Distripark Eemhaven (aan de zuidzijde van de A15) is bereikbaar via de Vondelingenweg en het Groenedijkviaduct.

30 juli – 2 augustus Omleidingsroute fase 4 Reeweg - Reewegviaduct

Ook in fase 4 zijn de Reeweg en het Reewegviaduct afgesloten voor al het verkeer.

Omleidingsroute
Voor dit weekend geldt dezelfde omleidingsroute als in fase 3.

25 juni – 8 augustus Afsluiting fietsverbinding Reeweg – Vondelingenweg

De fietsverbinding tussen de Vondelingenweg en de Reeweg is gestremd van vrijdag 25 juni tot en met zondag 8 augustus.
Op vrijdag 25 juni worden de stalen brugdelen van de fietsverbinding met grote kranen weggehaald. De brugdelen worden naar een andere locatie gebracht, waar ze worden schoongemaakt, hersteld en opnieuw geverfd. Deze werkzaamheden duren ongeveer 6 weken. De brugdelen worden op zaterdag 7 augustus weer teruggeplaatst en de fietsroute zal dan op 8 augustus weer kunnen worden gebruikt.

Omleidingsroute
De omleiding voor het fietsverkeerloopt over vrij liggende fietspaden onderlangs het Distripark Eemhaven, de Groene Kruisweg naar de Albert Plesman weg. De omrijdroute is aangegeven met bebording.

Blijft de bus van lijn 68 rijden?

De bus van lijn 68 zal gewoon blijven rijden.

Hoe maak ik gebruik van een elektrische leenfiets (e-bike)?

Voor fietsers uit Pernis en Heijplaat die regelmatig gebruikmaken van de route is er, tijdens de periode van de afsluiting van de fietsbrug, de mogelijkheid een elektrische fiets (e-bike) te lenen.

E-bike regeling voor bedrijven

Ook voor bedrijven in de directe omgeving van het project is het mogelijk deel te nemen aan een e-bikeregeling voor het personeel. Meer informatie vind je op pagina 9 van de toolkit mobiliteit.

Waar is de Reeweg?

De Reeweg vormt de toegangsweg tot o.a. de Waal- en Eemhaven, de woonkern Heijplaat, Distripark Eemhaven en is gekoppeld aan de A15. De werkzaamheden vinden plaats aan de Reeweg van het kruispunt met Waalhavenweg en Waalhavenzuidzijde tot de aansluiting op de Abeltasmanstraat (Distripark Eemhaven).

Reeweg

Werkzaamheden en verkeersmaatregelen

Begin juni 2021 zijn wij gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Deze werkzaamheden voeren we door de week in de avond en nacht uit. Bij de werkzaamheden wordt de weg versmald, het verkeer kan er gewoon langs.
De grote wegwerkzaamheden starten 25 juni en zijn opgedeeld in 4 fases. Elke fase betreft 1 weekend en start op vrijdagavond 22.00 uur en eindigt op maandagmorgen 05.00 uur. De weekenden zijn: 25 tot 28 juni; 9 tot 12 juli; 23 tot 26 juli en 30 juli tot 2 augustus. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn omleidingsroutes aangegeven met borden en worden verkeersregelaars ingezet.

Omgeving bereikbaar

Om hinder zoveel mogelijk te beperken, voeren we de wegwerkzaamheden in het weekend uit. Tijdens de werkzaamheden blijven de Waal- en Eemhaven, de woonkern Heijplaat en Distripark Eemhaven altijd bereikbaar. Per fase van de werkzaamheden worden per rijrichting de omleidingsroutes aangegeven. Deze omleidingsroutes betreffen hoofdzakelijk de verbindingen van en naar de A15 en de aanrijdroutes Coolport en Distripark Eemhaven.

Fietsverkeer

We voeren onderhoud uit aan de fietsbrug boven de Havenspoorlijn uit. Omdat werken boven het spoor niet is toegestaan, voeren we werkzaamheden aan de fietsbrug uit op een andere locatie. Hiervoor hijsen we delen van de fietsbrug de Havenspoorlijn uit. Dit betekent dat het fietspad gedurende 6 weken is afgesloten. De werkzaamheden aan de fietsbrug voeren we zoveel mogelijk in de zomervakantie uit en voor het fietsverkeer worden omleidingsroutes aangegeven. Tijdens de periode van de afsluiting van de fietsbrug, is er de mogelijkheid deel te nemen aan een regeling met een elektrische leenfiets (e-bike).

Omleiding fietsroute Reeweg

Bewonersavond

Op 22 april 2021 vond een informatie avond plaats over de werkzaamheden aan de Reeweg en het Reewegviaduct. Daarmee informeerden we omwonenden o.a. uit Heijplaat en Pernis over het project. Gemist? Kijk de sessie terug!

Havenbedrijf gunt KWS opdracht

KWS – Koninklijke VolkerWessels-onderneming KWS - gaat in de vakantieperiode van eind juni tot eind augustus 2021 de Reeweg en het Reewegviaduct bij Rotterdam, Heijplaat een grote onderhoudsbeurt geven. De werkzaamheden zijn nodig om de zeer intensief gebruikte weg en het viaduct in goede conditie te houden. Om hinder zoveel mogelijk te beperken, worden de wegwerkzaamheden in het weekend uitgevoerd.