Drones in de Rotterdamse haven

Hoe kunnen wij je helpen?

Drones, kleine onbemande vliegende systemen, worden in de Rotterdamse haven in toenemende mate ingezet door bedrijven in het havengebied, ook door het Havenbedrijf Rotterdam.

Toepassingsmogelijkheden

Er zijn dan ook veel toepassingsmogelijkheden: inzet bij incidenten, waterverontreinigingen en brandbestrijding, surveillance en inspecties, bij toezicht op havenoperaties en security, toezicht op schades, inspecties van installaties op terminals. Maar ook bij de aanleg en het onderhoud van infrastructuur, zoals wegen en bruggen en bij de uitstoot van emissies.

vliegende drone

In de toekomst hebben drones grote impact op logistieke ketens en slimme mobiliteit. Europese regelgeving per 1-1-2021 maakt de weg vrij voor nieuwe toepassingen op het gebied van onbemand vracht- en personenvervoer. Snelle leveringen van cruciale productie-onderdelen naar schepen op zee en het veilige transport van mensen naar boorplatforms worden dan mogelijk.

Rotterdam, the safest port to fly

Om dat mogelijk te maken wordt de komende jaren in stappen het luchtruim gereed gemaakt voor autonoom vliegen zonder piloot aan de grond. Boven steden, met pakketten en op termijn onbemand vliegen met cargo en passagiers wordt dan mogelijk. Het Havenbedrijf werkt met overheid en marktpartijen samen om het luchtruim boven de haven zodanig in te richten dat er veilig en snel van de mogelijkheden gebruikt gemaakt kan worden.

Drones en de divisie Havenmeester

Ook de divisie Havenmeester gaat in de toekomst drones steeds meer inzetten. Denk daarbij aan de mogelijkheden die drones bieden om ligplaatsvoorzieningen goed in te richten voor de gebruikers, maar ook als ondersteuning bij het toezicht door patrouillevaartuigen en inspecteurs.

Een weerbare haven

Drones bieden veel kansen, maar kunnen ook voor minder goede doeleinden worden gebruikt en risico’s rondom veiligheid en beveiliging met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van drones voor het ongewenst in beeld brengen van personen, spionage door aflezen van (computer)schermen of andere bedrijfsspionage, voorbereiden van criminele activiteiten, drugscriminaliteit, smokkel of mogelijk zelfs terroristische oogmerken. Met een groot aantal bestuurlijke partijen overleggen we over bescherming tegen deze praktijken in de haven.

Drone bestuurd door de politie

Vliegen in het havengebied

Open categorie

Voor de open categorie is een vergunning niet verplicht. In het havengebied zijn dronevluchten in de open categorie echter niet toegestaan. De havenzonekaart waar deze gebieden op staan is te vinden via rijksoverheid.nl/drone.

De zonegrenzen zijn inmiddels opgenomen in de meeste drone pre-flight apps. Op termijn wordt het verplicht om de dronezones in de software van onbemande luchtvaartuigen te programmeren. De software maakt het de drones onmogelijk een restricted zone binnen te vliegen.

Specific categorie

Voor de de specific categorie is een vergunning verplicht. Deze categorie is aan zwaardere eisen gebonden zoals opleidingen en certificeringen. De meeste bedrijfsmatige dronetoepassingen vallen in deze categorie.

Drone-operators mogen in de haven een drone gebruiken als ze hiertoe toestemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gekregen hebben. De regels en procedures zijn te vinden op de website van ILT.

Voorval met een drone melden

Bij een voorval met een drone is het belangrijk dat te melden bij de politie. Die kan actie ondernemen bij een overtreding met, of overlast van een drone.

Bel 0900-8844 en geef zo daarbij zoveel mogelijk informatie door over de locatie, de drone en de piloot.