BuitenBeter App voor klachten over de buitenruimte

Ziet u in de haven van Rotterdam een ongewenste situatie, zoals een slecht onderhouden fietspad, een beklad verkeersbord, kapotte straatverlichting, zwerfvuil of een autowrak? Dan kunt u dit eenvoudig melden via de BuitenBeter App.

BuitenBeter App voor de smartphone

De BuitenBeter App is gratis te downloaden voor onder andere Android, iPhone, Blackberry of Windows Phone.

In 4 stappen uw klacht melden

Met de BuitenBeter App kunt u in vier simpele stappen een melding maken van een ongewenste situatie:

  1. Maak een foto met uw smartphone;
  2. Leg de locatie vast op basis van GPS;
  3. Omschrijf het probleem. U kunt een selectie maken uit meest voorkomende problemen of een eigen omschrijving geven;
  4. Verzend de melding.

U wordt als melder via de app op de hoogte gehouden van de klachtenafhandeling.

Via de app kunt u melding maken van problemen met:

  • Wegen, fietspaden en trottoirs
  • Verkeersborden, meubilair
  • Groen en bomen
  • Openbare verlichting
  • Zwerfvuil, papierbakken
  • Fout parkeren, wrakken

Klacht op een andere manier melden?

Heeft u geen smartphone en wilt u uw klacht op een andere manier doorgeven? U kunt ook een melding indienen via telefoonnummer 14010 van de gemeente of via het klachtenformulier op deze website.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page