Header image

Coronavirus en haven van Rotterdam

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak (COVID-19) blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water.

Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Daarbij staat gezondheid voorop. Wij staan onze klanten bij met raad en daad en houden hen en andere stakeholders op de hoogte van relevante ontwikkelingen. De afgelopen tijd is gebleken dat de ontwikkelingen rondom de coronavirusbesmetting zeer snel gaan. In de komende periode zullen zich waarschijnlijk nieuwe en onverwachte ontwikkelingen voordoen, ook ontwikkelingen die om aanvullende maatregelen vragen.

Port Health Authority

Videoboodschappen

Videoserie #Havenhelden

Interview Nieuwsblad Transport met Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Wat zijn vitale processen en beroepen in de haven?

Er leven vragen bij ondernemers in de haven of zij eveneens deel uitmaken van een vitaal proces of dat zij mensen in dienst hebben die een cruciaal beroep uitoefenen en of die medewerkers daarom recht hebben op kinderopvang tijdens de COVID-19 virus uitbraak. De Rijksoverheid heeft naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 virus bepaald dat er in Nederland cruciale beroepen en vitale processen zijn die doorgang moeten blijven vinden. Wat de Rijksoverheid daaronder verstaat, lees je hier. Scheepvaartafwikkeling is door de Rijksoverheid gekwalificeerd als een vitaal proces. De divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. is aangemerkt als vitale aanbieder voor de afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Scheepvaartafwikkeling in brede zin moet doorgang vinden
Wat onder het vitale proces scheepvaartafwikkeling moet worden geschaard, is door de Rijksoverheid niet verder gespecificeerd. Voorop staat het belang dat de scheepvaartafwikkeling als geheel doorgang kan vinden. Het vitale proces van scheepvaartafwikkeling kan daarom breder worden beschouwd dan enkel de divisie Havenmeester. De divisie Havenmeester stelt zich op het standpunt dat de scheepvaartontwikkeling ook omvat:
(A) scheepvaartafhandeling en direct daaraan gerelateerde havenprocessen en
(B) gerelateerde achterlandtransportprocessen en warehousing.

Immers indien dit ketenproces niet als geheel wordt uitgevoerd, ontstaat er congestie in de haven en in het aanloopgebied evenals schaarste op de markt. Dat ontwricht de veilige en vlotte afwikkeling van de scheepvaart en de samenleving als geheel. De Havenmeester acht het daarom van cruciaal belang dat alle ketenprocessen voor scheepvaartafwikkeling doorgang vinden en dat de beroepsgroepen werkzaam in deze ketenprocessen cq alle personen die een onmisbare functie vervullen voor deze ketenprocessen, een beroep kunnen doen op kinderopvang tijdens de COVID-19-uitbraak.

Zo bezien, omvat het proces van scheepvaartafwikkeling volgens de divisie Havenmeester in ieder geval, maar niet uitsluitend, de volgende ketenprocessen:
• afwikkeling van scheepvaart door divisie Havenmeester;
• scheepvaartafhandeling en nautische dienstverlening (patrouille- en incidenten vaartuigen, roeiers, slepers, loodsen, sjorders);
• haven- en inlandterminals voor lossen, laden en op-/overslag van goederen;
• depots;
• controlepunten;
• distributie/warehousing en achterlandverbindingen, waaronder binnenvaart, spoor en truckvervoer en daartoe noodzakelijke verkeersleiding;
• bedrijvigheid die beschikbaarheid, incidentmanagement, veiligheidsmiddelen, milieubereddering en onderhoud van infrastructuur en patrouille- en incidenten vaartuigen verzorgt;
• bedrijvigheid verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van, en (storings)onderhoud aan systemen en platformen voor afwikkeling van de scheepvaart, waaronder voorspellen van waterstanden en stroomsnelheden, VTS, marifonie en hydrometeo, telefoonsystemen en Port Community Systeem.

Havenbedrijf Rotterdam is van mening dat ook de industriële processen in het havencomplex vitaal zijn. Immers, zonder de belangrijke industriële productie in de Rotterdamse haven zijn veel essentiële goederen niet meer beschikbaar. De beoordeling of een proces vitaal is, en wat daarvan de gevolgen zijn, is afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen. Over de situatie bij verdere ontwikkelingen van COVID-19, zoals in geval van een complete lockdown bijvoorbeeld, kunnen op dit moment nog geen uitspraken worden gedaan. Houd daarom regelmatig de website van Havenbedrijf Rotterdam in de gaten voor updates of abonneer je op onze nieuwsbrief. Dan blijf je automatisch op de hoogte.

Welke maatregelen heeft Havenbedrijf Rotterdam getroffen?

Op aanwijzen respectievelijk advies van (gezondheids)autoriteiten zijn onder andere de volgende maatregelen getroffen:

*Medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam werken vanaf 13 maart waar mogelijk thuis. Uiteraard zijn medewerkers per telefoon en e-mail bereikbaar. De operationele dienstverlening loopt zoals altijd door. Het Haven Coördinatie Centrum is en blijft 24/7 bereikbaar.
*Alle evenementen, ontvangsten en niet-essentiële trainingen zijn opgeschort of afgelast.
*Alle zeeschepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDOH) indienen voordat zij de haven van Rotterdam aandoen of beloodst worden. Deze procedure geldt ook voor cruiseschepen. Deze procedure geldt niet voor binnenvaartschepen.

Wat is de economische impact van de pandemie COVID-19?

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO classificeert de verspreiding van het COVID-19-virus als een pandemie. Als gevolg van de pandemie is er op mondiale schaal sprake van disrupties in de productie- en logistieke ketens. Wereldwijd treffen bedrijven, nationale overheden en internationale autoriteiten maatregelen om de impact van de pandemie op volksgezondheid en economie zo veel als mogelijk te mitigeren. De haven van Rotterdam is een internationaal knooppunt van goederenstromen. Ook in de haven van Rotterdam zijn de gevolgen van de virusuitbraak daarom merkbaar. De gerealiseerde overslagvolumes bij alle goederenstromen blijven in de eerste maanden van 2020 aanzienlijk achter ten opzichte van de oorspronkelijke prognoses. Havenbedrijf Rotterdam acht daarom de kans reëel dat het overslagvolume voor heel 2020 duidelijk lager zal zijn dan dat in de voorbije twee jaren.

Hoe is de situatie in de haven van Rotterdam?

De Havenmeester monitort dagelijks hoeveel schepen de Rotterdamse haven bezoeken. Ook houden we nauw contact met loodsen, roeiers en andere nautische dienstverleners. We ontvangen dagelijks informatie van bedrijven in de haven over de continuïteit van hun processen. Het actuele beeld is normaal. De haven van Rotterdam is operationeel.

Vragen over betalingen en facturen inzake havengelden, leasecontracten of als leverancier?

Momenteel zijn wij voor vragen over in- en uitgaande betalingen en facturen alleen via e-mail bereikbaar. Helaas is het telefoonnummer van SPC niet bereikbaar. Wij doen ons uiterste best je zo spoedig en goed mogelijk van dienst te zijn na het stellen van je vraag per e-mail. Gebruik voor het stellen van je vraag het contactformulier onderaan deze pagina.

Connecting The World

Connecting the world

De haven van Rotterdam is een mondiaal knooppunt voor internationale handel. Daarom vinden wij het belangrijk om wereldwijd vertegenwoordigd te zijn. Buiten Nederland heeft het Havenbedrijf Rotterdam N.V. vertegenwoordigers in belangrijke groeigebieden, zoals Duitsland, Oostenrijk, China, Indonesië, India en Rusland. Tijdens de COVID-19-pandemie hebben onze vertegenwoordigers hun eigen column geschreven over het bedrijfsklimaat in hun thuisland en hun verwachtingen voor de toekomst.

Laatste nieuws

Mark Rutte verwelkomt Ursula von der Leyen bij het World Port Center
8 / 9 / 2022

Ursula von der Leyen bezoekt haven Rotterdam

Kapitein op de brug
28 / 1 / 2022

Rotterdam 'beste haven tijdens Corona'

RPA 10 houdt toezicht bij het bunkeren van LNG
Veiligheid
19 / 1 / 2022

Nautische jaarcijfers, veilig jaar, pandemie geen invloed op continuïteit

RPA 8
21 / 1 / 2021

Nautische cijfers haven Rotterdam: een veilig en druk jaar, iets minder schepen

Stena Hollandica
12 / 1 / 2021

Stena Hollandica vaart weer