De Haven

Rotterdam is één van de belangrijkste havens van Europa. De haven is de toegangspoort tot een Europese markt van meer dan 350 miljoen consumenten. Rotterdam is één van de belangrijkste kruispunten van goederenstromen ter wereld. De overslag is jaarlijks zo'n 450 miljoen ton.

Choose your language
The page is not available in chosen language.

Asia

Do you prefer to visit our Asia subsite?