Taal (nl)

Duurzaamheid

Op weg naar de titel ‘Meest duurzame haven ter wereld’

De haven van Rotterdam heeft de ambitie om de meest duurzame haven ter wereld te zijn. Door grensverleggend te opereren, onder andere met de ontwikkeling van Maasvlakte 2, wil de Rotterdamse haven voorop lopen in duurzaamheid en bereikbaarheid. Zo versterken we de Nederlandse en Europese concurrentiekracht én wordt Rotterdam Rijnmond een regio waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Duurzame haven

Onder duurzaamheid verstaan wij de vergroening van de industrie en logistiek en de kwaliteit van de leefomgeving. We kunnen niet van de ene op de andere dag afscheid nemen van fossiele brandstoffen, maar we kunnen ondertussen wel duurzame alternatieven ontwikkelen. Windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa bieden een goed alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen.

Invloed van het Havenbedrijf

Samen met verschillende partijen zet het Havenbedrijf zich in voor een sterke haven en een leefbare omgeving. De enige manier waarop het havengebied in balans kan groeien is door aandacht te hebben voor de omgeving en het milieu. Dat doen we op drie niveaus:

  1. We verbeteren de prestaties van Havenbedrijf Rotterdam.
  2. We stimuleren duurzaam ondernemen in het havengebied.
  3. We roepen op tot duurzame innovatie in de totale keten.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft het Port Environmental Review System-certificaat (PERS) uitgereikt gekregen. PERS omvat een set richtlijnen ontworpen voor en door havens om de individuele prestaties van de haven op het gebied van milieumanagement te beoordelen en wordt onafhankelijk uitgevoerd door Lloyd’s Register Quality Assurance. Het hele rapport vindt u onder Downloads op deze pagina.

In de haven van Rotterdam lopen allerlei verschillende projecten om de meest duurzame haven ter wereld te worden. Meer hierover is te lezen op de onderstaande pagina's:

Met de Port Waste Catch wil het Havenbedrijf samen met andere partijen de ‘plastic soep’ verminderen

Het Havenbedrijf Rotterdam wil investeren in de vermindering van de ‘plastic soep’. Samen met andere partijen gaan we de mogelijkheid onderzoeken om met name drijvend en zwevend kunststof afval uit de haven en havenbekkens te verwijderen. Want een schone en duurzame haven, waarin zich geen vuil ophoopt en de bijdrage aan marien zwerfvuil wordt verkleind, verbetert de leefkwaliteit voor gebruikers en omwonenden.

Port Waste Catch

Natuur in de haven

De haven herbergt verrassende natuur: van wilde paarden tot zeehonden en orchideeën. Bij de ontwikkeling van de haven houdt het Havenbedrijf rekening met de natuur. Zo werkt het Havenbedrijf momenteel aan de nieuwe truckparking Maasvlakte Plaza. Onderdeel hiervan is de herinrichting en uitbreiding van de bestaande Vogelvallei. Daarmee ontstaat een groot natuurgebied van 21 hectare.

Een ander voorbeeld is het project Groene Poort. Oude hei- of betonpalen en vrijgekomen steenmaterialen als natuurvriendelijke oevers: bij de realisatie van het project ‘Groene Poort’ werken Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds samen aan duurzame natuurontwikkeling. Een duurzaam en kostenefficiënt project door hergebruik van schoon sloopmateriaal van oude kades en bouwwerken in de omgeving.

Natuurwijzer

In de haven van Rotterdam komen verschillende beschermde planten- en diersoorten voor die niet zomaar aangetast, gedood of verontrust mogen worden. De Natuurwijzer biedt informatie over regels en mogelijkheden.

Bekijk de Natuurwijzer

De Duurzame Kaart

Op de Duurzame Kaart staan initiatieven die het Havenbedrijf samen met partners heeft ontwikkeld om van Rotterdam de meest duurzame haven in zijn soort te maken. Bekijk de duurzame kaart online of download de kaart als pdf.

Energietransitie in de Haven van Rotterdam

De haven van Rotterdam is bij uitstek geschikt om internationaal koploper te zijn in het ontwikkelen en het grootschalig toepassen van technieken om CO₂-uitstoot van de industrie tot vrijwel nul terug te brengen.

Lees alles over energietransitie in de Rotterdamse haven

Corporate Social Responsibility Ons statement laat zien waar we voor staan.

Wij werken aan een vitale toekomstbestendige haven waarin economische versterking hand in hand gaat. Het CSR geeft richting aan ons moreel kompas en bepaalt de maatschappelijke thema’s waar we ons op richten en waar we het verschil kunnen maken.

Corporate Social Responsibility

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?