Taal (nl)
 

Duurzaamheid

Bouwen aan een duurzame haven

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. We willen klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid. Onze eigen organisatie dagen we uit. En we nodigen stakeholders in en om de haven uit samen te werken aan de uitdagingen die we tegenkomen bij ontwikkelingen in de haven. Samen economische en maatschappelijke waarde creëren en duurzame groei realiseren.

Rotterdamse haven emissieloos in 2050

In 2050 is de Rotterdamse haven nog steeds een epicentrum van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Alleen wordt die dan gecreëerd door vrijwel emissieloze industrie en scheepvaart.

Op de nationale ‘Dag van de Duurzaamheid’ vertellen Rotterdammers wat zij doen aan duurzaamheid en wat ze vinden van een duurzame haven. Want: duurzaamheid is meer dan alleen milieu.

Energietransitie in haven Rotterdam

De haven van Rotterdam is bij uitstek geschikt om internationaal koploper te zijn in het ontwikkelen en het grootschalig toepassen van technieken om CO₂-uitstoot van de industrie tot vrijwel nul terug te brengen

Energietransitie

Corporate Social Responsibility

Ons Corporate Social Responsibility (CSR) statement laat zien waar we voor staan. Het geeft richting aan ons moreel kompas en bepaalt de maatschappelijke thema’s waar we ons op richten en waar we het verschil kunnen maken.

Corporate Social Responsibility

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?