Taal (nl)

Maasvlakte 2

Met Maasvlakte 2 heeft Havenbedrijf Rotterdam de ambitie om wereldwijd voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid. Om deze ambitie te realiseren geeft het Havenbedrijf alle ruimte aan innovatieve technieken die leiden tot duurzame en economisch succesvolle ontwikkeling van het nieuwe haven- en industriegebied.

Het Havenbedrijf heeft een lange traditie in het toepassen van vooruitstrevende technologieën en processen. In de bestaande haven zijn daarvan genoeg voorbeelden, zoals de Euromax-terminal en het innovatieve communicatiesysteem Portbase. Voor Maasvlakte 2 ligt de lat nóg hoger: het nieuwe haven- en industriegebied moet de meest duurzame en innovatieve haven ter wereld worden. Geen onrealistische ambitie voor een haven die letterlijk uit de zee is gehaald en waar duurzaamheid en innovatie in elk onderdeel kunnen worden ingebouwd.

Sustainability

Alleen duurzame bedrijven

Voor bedrijven die zich op Maasvlakte 2 willen vestigen, heeft het Havenbedrijf strenge eisen op het gebied van duurzaamheid. Het Havenbedrijf maakt met de bedrijven duidelijke afspraken over luchtkwaliteit, geluidshinder en schoner achterlandtransport, maar ook over efficiënt (her-)gebruik van energie, elkaars restwarmte, afvalstoffen en halffabricaten. Bedrijven zien de noodzaak om milieuproblemen aan te pakken ook en zoeken naar nieuwe vormen van duurzame bedrijfsvoering. Zij zien bovendien kansen om hun efficiency te verhogen. Maasvlakte 2 is daarmee een showcase en laat zien dat duurzaamheid en economische groei goed samengaan.

Duurzame terminals

De containerterminals op Maasvlakte 2 zijn de meest moderne en geavanceerde ter wereld. De terminals zijn volledig elektrisch uitgevoerd, van de Automated Guided Vehicles (AGV’s) tot de zeekadekranen. De terminal van APM Terminals draait volledig op energie opgewekt door windturbines. Bij Rotterdam World Gateway zijn gebouwen uitgevoerd met warmte-koude opslag. Ook aan de aansluiting op de Betuweroute is gedacht: de terminals zijn klaar voor de nieuwe verdeling van het achterlandvervoer over de meest duurzame modaliteiten. Een van die modaliteiten is de binnenvaart. De nieuwe terminals hebben de primeur van een kade die specifiek bestemd is voor binnenvaartschepen.

Modal shift

Vanuit Rotterdam worden de meeste containers per vrachtwagen naar hun bestemming vervoerd. Dit veroorzaakt veel druk op de snelwegen rond Rotterdam en elders. De uitstoot van vrachtwagens is niet goed voor de luchtkwaliteit. De manier waarop het vervoer naar het achterland verdeeld is over de verschillende vervoersmiddelen heet de modal split. Via allerlei projecten zet het Havenbedrijf zich in om meer containers via spoor en binnenvaart te laten vervoeren. Die verschuiving van het transport van vrachtwagens naar treinen en binnenvaartschepen wordt de modal shift genoemd. Bedrijven die zich op Maasvlakte 2 mogen vestigen committeren zich aan de opgelegde modal shift.

Op Maasvlakte 2 is 80 hectare gereserveerd voor biochemie. Hier worden in de toekomst chemische producten gefabriceerd op basis van natuurlijke grondstoffen.

Op het biobased cluster op Maasvlakte 2 profiteren bedrijven optimaal van elkaars aanwezigheid. Samen met vier partners realiseert het Havenbedrijf op het Biobased Cluster ‘Plug & Play-faciliteiten’. Dankzij dit initiatief hoeven bedrijven niet individueel te investeren in de levering van energie, energienetwerken, tankopslag en afval-, proces- en drinkwater.

Vestigen biobased plug & play

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?