Taal (nl)

Energietransitie

De Rotterdamse haven wil koploper zijn in energietransitie

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Daarvoor is een zeer drastische beperking van de CO2-uitstoot nodig. Het Havenbedrijf Rotterdam wil de haven van Rotterdam ontwikkelen tot de plaats waar de energietransitie vorm krijgt. “De bedrijven in de Rotterdamse haven stoten veel CO₂ uit, maar hebben ook veel kennis van energie, energie-intensieve productieprocessen en CO₂-reductie. Dat maakt de haven van Rotterdam bij uitstek geschikt om internationaal koploper te zijn in het ontwikkelen en het grootschalig toepassen van technieken om CO₂-uitstoot van de industrie tot vrijwel nul terug te brengen,” aldus Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam.

Green deal ultradiepe geothermie

Voor verhitting of verwarming kan geothermie een goed alternatief zijn voor fossiele of duurzame energiebronnen zoals zon, wind en biomassa. In Nederland zijn al meer dan 15 installaties die geothermie benutten.

Report Wuppertal Instituut

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft het Wuppertal onderzoeksinstituut laten onderzoeken hoe we de CO₂-uitstoot in de haven drastisch kunnen verminderen, en tegelijkertijd de producten waar de samenleving naar vraagt blijven maken. Uit het onderzoek komen drie transitiepaden die we kunnen volgen om de doelstellingen te behalen. Waarschijnlijk wordt niet één transitiepad gevolgd, maar een combinatie van verschillende technieken uit verschillende paden.
Download het volledige rapport of de infographic over de transitiepaden.

Energietransitie in de Havenkrant

In deze editie van de Havenkrant staat alles over de wegen die leiden naar een duurzame haven in 2050.

'Het mes snijdt aan twee kanten'

“Het Havenbedrijf Rotterdam wil een voortrekkersrol spelen en de haven tot aansprekend voorbeeld maken in de mondiale energietransitie,” aldus Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. “Het mes snijdt aan twee kanten: we gaan de klimaatverandering tegen en we zorgen dat het Rotterdamse haven- en industriecomplex na 2050 nog steeds een substantiële bijdrage levert aan de Nederlandse welvaart en de werkgelegenheid.”

Contact

Wilt u meer weten over de energietransitie in de haven van Rotterdam? Neem dan contact op met:

Energie & Procesindustrie
+31 (0)10 252 1676

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?