Taal (nl)

Feiten en cijfers over de haven

Een schat aan informatie

De jaarlijkse overslag van de haven van Rotterdamse is zo’n 465 miljoen ton. Hiermee is de Rotterdamse haven de grootste haven van Europa. Het havengebied omvat 12.500 ha havengebied (land & water, waarvan circa 6.000 ha bedrijfsterreinen). De totale lengte van het havengebied is ruim 40 kilometer. Jaarlijks bezoeken circa 30.000 zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen de haven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?