Taal (nl)

Havenontwikkeling

Efficiënt, veilig en flexibel

In samenwerking met verschillende partijen ontwikkelt Havenbedrijf Rotterdam het havengebied. Het Havenbedrijf wil het haven- en industriecomplex efficiënt, veilig en flexibel ontwikkelen. Dit doen we door – passend binnen de omgeving – vervoersstromen en bedrijfsvestigingen te accommoderen en de beschikbare grond optimaal te benutten. Bij de ontwikkeling van de haven houden we rekening met de omgeving en het milieu. We ontwikkelen de haven, zodat de haven van Rotterdam de beste haven ter wereld is en blijft. Op deze pagina vindt u meer informatie over de voortgang van projecten in de haven van Rotterdam. Het meest sprekende voorbeeld van innovatieve én duurzame ontwikkeling in de haven van Rotterdam is Maasvlakte 2. Op de website Maasvlakte 2 leest u alles over het project.

Vondelingenwarmte

Het project is de basis voor de eerste zogenaamde bedrijfsspecifieke afspraak tussen het bedrijfsleven en het rijk, die een bijdrage moet leveren aan het realiseren van de energiebesparingsdoelstellingen uit het Energieakkoord.

Vondelingenwarmte

Vestigen in de haven

De haven ontwikkelt, bemiddelt en geeft advies op maat op het gebied van kantoorruimtes, bedrijfsruimtes, overig vastgoed en ontwikkeling.

Natuurwijzer

In de haven van Rotterdam komen verschillende beschermde planten- en diersoorten voor die niet zomaar aangetast, gedood of verontrust mogen worden. De Natuurwijzer biedt informatie over regels en mogelijkheden.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?