Taal (nl)

Van Calandbrug naar Theemswegtracé

In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, omgelegd. Het nieuwe tracé, Theemswegtracé, wordt in 2021 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg.

Het Theemswegtracé is circa 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg, over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan.

Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor en kabels en leidingenstroken.

Problematiek spoorvervoer
Het Theemswegtracé is een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg. Deze stalen hefbrug voor trein-, weg- en langzaam verkeer in het Rotterdamse havengebied is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven.

De Calandbrug nadert het einde van haar technische levensduur. Tegelijkertijd valt een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer te voorzien, door de verwachte groei van het spoorvervoer en ook van het zeescheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven.

Belang bereikbaarheid Rotterdamse haven
Goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam. Zowel over land, over het spoor als over het water. Om die reden investeert Havenbedrijf Rotterdam in het Theemswegtracé, samen met het Rijk en de Europese Unie. Het Havenbedrijf Rotterdam coördineert en realiseert het project in samenwerking met ProRail. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt de besluitvorming voor.

Tracébesluit
Het tracébesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant van 23 mei 2017. Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend, konden tot en met 4 juli jl. een beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Naar aanleiding van de ingediende beroepen doet de Raad van State naar verwachting uitspraak in het tweede kwartaal van 2018.

Een omschrijving van het project, de procedure en alle documenten, waaronder een samenvatting van de Milieueffectrapportage, zijn te vinden op www.platformparticipatie.nl.

Planning

Open Planning om te bekijken

Activiteiten
Planning
Voorbereidende werkzaamheden 2016 - 2018
Realisatie nieuw spoortracé 2018 - 2021
Verleggen Theemsweg 2018
Ingebruikstelling spoor 2021

De planning is onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan deze planning worden ontleend.

Een gedetailleerde planning en toelichting op de werkzaamheden vindt u in de hieronderstaande interactieve kaart

Nadeelcompensatie Theemswegtracé

Als u van mening bent schade te lijden als gevolg van door het Tracébesluit Theemswegtrace, bestaat de mogelijkheid om een verzoek om nadeelcompensatie in te dienen.

Nieuwsbrieven en updates

Op de hoogte blijven van het project Theemswegtracé? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

Archief

Bekijk hier de eerder verschenen nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Contact

Wilt u meer weten over het project Theemswegtracé? Neem dan contact op met:

Afdeling Communicatie Havenbedrijf Rotterdam

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?