Taal (nl)

Waalhaven gebiedsontwikkeling

Waalhaven: logistiek, maritiem en industrieel servicecluster

De Waalhaven wordt herontwikkeld tot hét maritiem, industrieel en logistiek servicecluster van Rotterdam. Door zijn ligging in het hart van de business, dichtbij klanten, leveranciers en personeel, vormt hij de ideale vestigingslocatie voor logistieke, industriële, maritieme en zakelijke dienstverleners én de lichte en maritieme industrie. De multimodale bereikbaarheid, uitstekende voorzieningen en representatieve uitstraling zijn slechts enkele redenen waarom tal van kleine en middelgrote bedrijven, maar ook internationals zich in de Waalhaven gevestigd hebben. Dit unieke gebied is dé werkgelegenheidsmotor en ‘smeerolie’ van de Rotterdamse haven.

Ontwikkelvisie

Bij de herontwikkeling van de Waalhaven bundelt HbR de krachten met de gemeente Rotterdam en het bedrijfsleven. In de ontwikkelvisie voor de Waalhaven zijn de volgende doelen vastgelegd:

 • Toekomstbestendig commercieel profiel – De Waalhaven is een integraal onderdeel van de Rotterdamse haven. HbR versterkt dit gebied en zijn functie, met focus op logistieke, industriële, maritieme en havengerelateerde zakelijke bedrijven.
 • Optimaal vestigingsklimaat – De Waalhaven is een veilige, uitstekend bereikbare vestigingslocatie met goed onderhouden vastgoed en terreinen.
 • Representatieve uitstraling – Het opknappen van de openbare ruimte en het vastgoed geven de Waalhaven een aantrekkelijke uitstraling.
 • Verbinding tussen stad en haven - Het aantrekkelijk maken voor passanten leidt tot acceptatie en begrip voor de activiteiten in de Waalhaven. Hierdoor krijgen bedrijven de license to operate and grow.
 • Toekomstwaarde verhogen - De Waalhaven wordt duurzaam ontwikkeld, zodat hij voor lange tijd interessant blijft voor bedrijven.

Veilig dankzij cameratoezicht

Centraal cameratoezicht borgt in de Waalhaven een veilig ondernemersklimaat. De camera’s zijn uitgerust met intelligente technologie voor kentekenherkenning. In combinatie met hun eigen beveiligingssystemen hoeven bedrijven zich geen zorgen te maken over de veiligheid van hun mensen, goederen, terreinen en gebouwen.

Handhaving buitenruimte

Een algemene Parkeerverordening zorgt in de Waalhaven voor een veilig, opgeruimd straatbeeld en een goede toegang tot de bedrijventerreinen. Het langdurig stallen van containers, trucks en chassis in de openbare ruimte is verboden. HbR biedt in de Waalhaven tegen geringe kosten een beveiligde truckparking met diverse voorzieningen én een chassisparkeerplaats aan.

Een representatieve uitstraling

Bedrijven zijn actief betrokken bij het verbeteren van de beleving en de uitstraling van de Waalhaven. HbR heeft criteria opgesteld voor de architectuur, uitstraling, groenvoorziening en hekwerken. Ondernemers houden hier rekening mee in hun bouwplannen, bij onderhoudsbeurten en kleine aanpassingen. De criteria borgen de trotse uitstraling van het Waalhavengebied, met spectaculaire panorama’s en zicht op de haven.

Optimaal bereikbaar vanuit de stad

De Waalhaven is multimodaal ontsloten via het spoor, de weg en het water. Veel werknemers in de Waalhaven wonen in de Rotterdamse binnenstad. Ze komen naar hun werk met het openbaar vervoer, op de fiets of de scooter. De verkeersverbindingen met de binnenstad worden de komende jaren versterkt. Zo is er een voetgangersbrug over het spoor gerealiseerd. Deze verbindt de stadswijk Charlois met de Waalhaven. Ook wordt het personenvervoer over water verder uitgebouwd.

Projecten in de openbare ruimte

Het herontwikkelingsplan voor de openbare ruimte heeft de volgende doelen:

Herstructurering

 • Een opgeknapte openbare ruimte zorgt voor een efficiënt ruimtegebruik én een hoogwaardige uitstraling.

Bereikbaarheid

 • De geherstructureerde Waalhaven Oostzijde-weg borgt een uitstekende verkeersdoorstroming en bereikbaarheid.

Verbinding stad-haven

 • De brug over het spooremplacement op de Waalhaven Oostzijde verbindt de haven met de stad. De groene ‘parkengordel’ van Rotterdam Zuid strekt zich uit tot in de Waalhaven.
 • Het nieuwe plein voor het vroegere RET-kantoor is een fraaie ontmoetingsplek voor bedrijven op Sluisjesdijk en omwonenden van Charlois.
 • De Veldacademie en Creatief Beheer knappen het RET-kantoor op in samenwerking met werkloze jongeren

Parkeervoorzieningen

 • De truck- en chassisparkeerplaats bieden diverse voorzieningen.

Groen en zichtlijnen:

 • Fietsers en wandelaars hebben langs de Waalhaven Oostzijde een fenomenaal zicht op de haven.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over Waalhaven Zuid? Neem contact op met:

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?