Taal (nl)

Open Data

Het Havenbedrijf zet zich in voor een optimalisatie van de havenketens. We spelen een actieve rol bij de integratie van data in de ketens. Het delen van onze eigen relevante informatie via Open Data sluit hier naadloos bij aan. Met Open Data kan de markt slimme toepassingen ontwikkelen. Dit biedt bedrijven nieuwe mogelijkheden voor procesoptimalisatie en dienstverlening. De datasets van het Havenbedrijf zijn vrij toegankelijk voor iedereen en dus te gebruiken. Het gaat om gegevens die niet privacy-, fraude- of concurrentiegevoelig zijn.

Gebruiksvoorwaarden open data

Hergebruik van de inhoud

Iedereen – particulier en bedrijf – mag deze datasets hergebruiken (kopiëren, veranderen, verspreiden) voor eigen toepassingen. Bij hergebruik van de data mag niet de indruk worden gewekt dat HbR de strekking van het afgeleide werk onderschrijft. Bij hergebruik is bronvermelding niet vereist.

Hergebruik beïnvloedt op geen enkele manier bestaande auteursrechten, octrooirechten of merkenrechten.

Garantie en aansprakelijkheid

HbR stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen, maar geeft geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. HbR geeft ook geen garantie ten aanzien van de beschikbaarheid van de datasets. HbR sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van deze datasets.

Open Data Portaal

Het Havenbedrijf Rotterdam stelt verschillende datasets beschikbaar via het Open Data Portaal.

Ga naar het Portaal

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?