Taal (nl)

Veilige haven

Veiligheid op het Rotterdamse water

De Divisie Havenmeester (DHMR) is verantwoordelijk voor de veilige, vlotte, schone en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart in de haven van Rotterdam. De Divisie Havenmeester is onderdeel van Havenbedrijf Rotterdam. De Divisie Havenmeester ziet in opdracht van gemeente en Rijk toe op de veiligheid op het water. Met moderne patrouillevaartuigen en een hightech-verkeersbegeleidingssysteem begeleidt en handhaaft de Divisie Havenmeester het scheepvaartverkeer dag en nacht. Als officiële hulpverleningsdienst heeft de Divisie Havenmeester de taak om, samen met de andere hulpverleningsinstanties, de continuïteit en de veiligheid van het scheepvaartverkeer en de omgeving te waarborgen.

De Divisie Havenmeester gaat als volgt te werk:

  • Haven Coördinatie Centrum: in het Haven Coördinatie Centrum wordt de planning en toelating van schepen geregeld.
  • Verkeersbegeleiders: vanuit twee verkeerscentrales volgen verkeersbegeleiders alle schepen die de haven van Rotterdam in- en uitvaren of er doorheen varen. De verkeersbegeleiders zien de schepen op hun radar en staan met de schepen in contact.
  • Patrouillevaartuigen: op het water zijn patrouillevaartuigen, de RPA-schepen, verantwoordelijk voor inspectie en handhaving. Indien nodig begeleiden de patrouillevaartuigen schepen fysiek en assisteren schepen bij incidenten.
  • Inspectie: inspecteurs van de Divisie Havenmeester controleren of schepen de scheepvaartregels op het gebied van milieu en veiligheid naleven. Wordt onjuist of onveilig gehandeld? Dan volgen maatregelen. Daarnaast wordt systematisch gecontroleerd of rederijen en agenturen de wettelijke administratieve meldplichten naleven. De Havenmeester heeft, conform het Havenmeesterconvenant, normen vastgesteld voor de Safety Environmental Index (SEI).
  • Port Health Authority: de Port Health Authority is een samenwerkingsverband tussen een aantal partijen, waaronder de Havenmeester. In geval van epidemieën aan boord adviseert en begeleidt de Port Health Authority schepen in de haven van Rotterdam.
  • Port Security: de Havenmeester is verantwoordelijk voor de Port Security.

Veiligheid op het land

DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) zien in opdracht van gemeente en Provincie toe op de veiligheid op het land. Het Havenbedrijf Rotterdam neemt actief deel aan incidentbestrijding in en om de haven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?