Energy in Transition Summit 2018

Met circa 350 gasten, inspirerende sprekers en een serie workshops was de tweede Energy in Transition Summit op 11 april 2018 in de Onderzeebootloods een succes. Tijdens het door het Havenbedrijf Rotterdam georganiseerde evenement werd een update gegeven over de voortgang op het gebied van energietransitie, werden nieuwe coalities gesmeed en werden bedrijven uit de haven uitgenodigd om zich aan te sluiten. En dat is nodig: de klimaatdoelen voor 2030 zijn haalbaar voor de regio, maar de uitdaging voor 2050 vergt een heel nieuw veel stappen door veel verschillende partijen. We moeten niet afwachten, maar nu actief aan de slag.

Tijdens de Summit van vorig jaar stond de decarbonisatie van de industrie centraal. Nu betrekken we ook de sector transport en logistiek. Hiervoor werden de uitkomsten gepresenteerd van een nieuwe studie van het Wuppertal Institut naar verduurzaming van transportketens die via Rotterdam lopen. Tevens kondigde Het Havenbedrijf een stimuleringsregeling aan van 5 miljoen euro om verduurzaming van de Scheepvaart te stimuleren.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO2-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Contact

Wilt u meer weten over de energietransitie in de haven van Rotterdam? Neem dan contact op met:

Energie & Procesindustrie
+31 (0)10 252 1676

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?