Header image

Reizende tentoonstelling Doggerland

09 maart 2021
Hoe kunnen wij je helpen?
Date
22 oktober - 05 maart 2023
Soort
Publieksevenement

Het Leidse Rijksmuseum van Oudheden stuurt een afgeleide van de succesvolle tentoonstelling 'Doggerland - Verdwenen wereld in de Noordzee' op reis langs diverse relevante locaties. Tot en met 5 maart 2023 is de boeiende tentoonstelling gratis te bezoeken in FutureLand.

In deze tentoonstelling maak je een ongekende tijdreis van een miljoen jaar naar een verdwenen prehistorische wereld in de Noordzee: Doggerland. Je komt meer te weten over mens en landschap van dit bijzondere land en de vroegste bewoners van wereldhavenstad Rotterdam. Hoe hielden zij zich staande terwijl de omgeving en het klimaat steeds veranderden? Speciaal voor deze locatie is in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden een sectie toegevoegd door Archeologie Rotterdam (BOOR). De tentoonstelling is tot stand gekomen met dank aan het Mondriaanfonds en de Vriendenloterij.

Jager en Krijn
Jager - ©M.F. Valkhoff (Archeologie Rotterdam) Krijn - ©Robbert Jan Looman (Rijksmuseum van Oudheden)

Droge Noordzeebodem

Het verhaal van Doggerland begint in de periode van de ijstijden, toen de bodem van de Noordzee meestal droog stond. In een uitgestrekt en vruchtbaar landschap leefden mammoeten, wolharige neushoorns, reuzenherten, Neanderthalers én de eerste moderne mensen. Uiteindelijk werd zo’n achtduizend jaar geleden deze prehistorische wereld overspoeld door het stijgende zeewater.

In de tentoonstelling zie je prehistorische werktuigen van vuursteen, gewei en bot, waaronder imposante vuistbijlen; de Zwitserse zakmessen van Neanderthalers. Bijzonder is het gereconstrueerde gezicht van Krijn, de ‘eerste Neanderthaler van Nederland’ die 50.000 jaar geleden in Doggerland leefde. Ook te zien is een replica van het ‘Neanderthaler-mesje’, met een handvat van berkenpek. Vergeet niet stil te staan bij de fossielen in de vaste expositie van FutureLand, van prehistorische dieren die in Doggerland leefden. Zo zijn er botten en kiezen van mammoeten te zien, maar ook versteende hyenakeutels bijvoorbeeld.

Nieuw land van Doggerzand

Waar Maasvlakte 2 nu ruim vijf meter boven zeeniveau ligt, was dit begin 2009 wel anders. Toen lag de zeebodem tot wel zo’n 15 meter onder water. Voor de aanleg van het nieuwe havengebied werd zand uit de Noordzeebodem gewonnen. Dezelfde bodem waarop lang geleden dus volop prehistorisch leven was. Niet verwonderlijk dat met het aanbrengen van zand ook volop fossielen en artefacten op het strand terecht zijn gekomen. Die worden ook nu nog gevonden, bijvoorbeeld tijdens speciale fossielenexpedities

Opgraving Yangtzekanaal
Opgraving Yangtzekanaal - ©Bjørn Smit (RCE)