Gebruik AIS-data van binnenvaartschepen

Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt digitale producten om de logistieke keten te optimaliseren en verduurzamen. Een voorbeeld hiervan is PortXchange, waarmee rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners informatie uitwisselen rond hun port calls. Inzicht in de locatie van binnenvaartschepen via AIS verbetert planningen en helpt bedrijven te anticiperen op wijzigingen. Hierdoor kunnen zij binnenvaartschepen in de haven beter faciliteren.

Om AIS-data van binnenschepen die tevens geregistreerd staan als woning te mogen gebruiken, heeft het Havenbedrijf vanuit AVG-oogpunt toestemming nodig van de scheepseigenaar. Via onderstaand formulier kunt u uw toestemming verlenen. Wij garanderen een zorgvuldige omgang met uw AIS-data. Deze worden uitsluitend gebruikt in producten en diensten die alleen geautoriseerde gebruikers mogen inzetten. De AIS-data worden dus niet openbaar gemaakt op de website van het Havenbedrijf.

We hanteren tevens een bewaartermijn. Na die tijd worden de gegevens geanonimiseerd zodat ze niet meer te herleiden zijn tot een specifiek schip. Identificerende gegevens zoals het ENI-nummer, lengte en breedte worden dan ook vernietigd. De AIS-informatie wordt overigens nadrukkelijk niet gebruikt voor handhaving en inspecties.

We houden bij welke scheepseigenaren toestemming hebben gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. De tot dan toe gebruikte AIS-data wordt dan geanonimiseerd en er wordt niet langer AIS-data van het schip verzameld.

Toestemming voor gebruik van AIS data

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page