Header image

Stimuleringsregeling zeevaart

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

In partnerships met bedrijven werken we toe naar een CO2-neutrale haven. Voor de zeevaart betekent dit onder andere een overschakeling op alternatieve, klimaatvriendelijke brandstoffen. Om dit te stimuleren heeft het Havenbedrijf Rotterdam in 2019 een stimuleringsregeling klimaatvriendelijke zeevaart geïntroduceerd.

Wat houdt de regeling in?

Met de regeling ondersteunt het Havenbedrijf Rotterdam innovatieve projecten waarbij alternatieve brandstoffen in de zeevaart worden toegepast. Het uiteindelijke doel: aanzienlijk terugdringen van CO2-uitstoot. Met de stimuleringsregeling willen wij een boost geven aan projecten die wellicht zonder financiële ondersteuning lastig van de grond komen. De regeling is van start gegaan op 21 januari 2019 en loopt door tot en met 31 december 2022. In totaal is er een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar. De stimuleringsbijdrage bedraagt maximaal 40% van de projectkosten.

Inschrijven voor deze regeling

Iedere partij die met alternatieve brandstoffen wil bijdragen aan het verlagen van de CO2-footprint van zeeschepen kan zich inschrijven. Dit kunnen zijn: verladers, charteraars, rederijen, brandstofproducenten en – leveranciers en motorfabrikanten. Voor de haalbaarheid van een project is het van belang dat in ieder geval een brandstofproducent en/of -leverancier en de rederij of scheepseigenaar meedoen.

Ook als de benodigde partners nog niet aan boord zijn, kun je contact met ons opnemen. Wellicht kennen wij een interessante partner.

Groene zeevaart

Criteria voor indienen aanvraag

  • De alternatieve brandstof wordt ingezet voor de voortstuwing van een zeeschip.
  • De alternatieve brandstof is een biologische of synthetische brandstof of het gaat om de toepassing van elektriciteit of brandstofcellen.
  • Als biobrandstoffen worden ingezet, moet sprake zijn van geavanceerde biobrandstoffen, geproduceerd uit rest- en afvalstromen.
  • De alternatieve brandstof zorgt voor een CO2-vermindering van meer dan 50% ten opzichte van de huidige gas- en dieselolie.
  • De alternatieve brandstof wordt in de Rotterdamse haven aan het schip geleverd.

Meedoen aan de regeling?

Vul dan onderstaand aanvraagformulier in. Een team bij het Havenbedrijf beoordeelt of het ingediende verzoek voldoet aan de criteria. Als dit het geval is, dan neemt het beoordelingsteam contact met je op om het projectvoorstel nader te bespreken en eventueel aanvullende vragen te stellen voor de uiteindelijke beoordeling. Ook wordt bekeken hoe hoog de bijdrage zal zijn. 

Mocht je vragen hebben over de regeling of willen onderzoeken of jouw initiatief in aanmerking komt, dan kun je uiteraard altijd contact met onsopnemen. We horen graag waar je mee bezig bent.

Met deze regeling hebben we al enkele innovatieve projecten net die financiële ondersteuning kunnen geven die nodig is om ze te realiseren.
Allard Castelein, CEO, Havenbedrijf Rotterdam
Uitstoot Rotterdamse haven