Inhuurdesk

De Inhuurdesk van het Havenbedrijf Rotterdam zorgt voor de match tussen de vraag naar tijdelijke capaciteit van het Havenbedrijf en het aanbod van tijdelijk werk op de markt. De Inhuurdesk is bedoeld voor alle aanbieders van tijdelijk werk.

Het Havenbedrijf wil Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarom kiezen wij ervoor om via de Inhuurdesk opdrachten voor externe capaciteit open en eerlijk op de markt te zetten. Via de Inhuurdesk mogen alle leveranciers van werk (die aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen) een kandidaat aanbieden voor een opdracht voor tijdelijk werk.
Direct inschrijven

Hoe werkt de Inhuurdesk?

U kunt zich registreren via de link op deze pagina. Als u geregistreerd bent, kunt u de tijdelijke opdrachten bij het Havenbedrijf bekijken. Bij elke opdracht wordt aangegeven aan welke eisen (gunningcriteria) kandidaten moeten voldoen. U kunt reageren door een CV aan te bieden en aan te geven of u aan de gunningcriteria voldoet. Voor elk gunningcriterium krijgt u punten. Wie de meeste punten heeft, komt bovenaan de lijst met mogelijke leveranciers. Bij gelijke score wordt gerangschikt op basis van prijs. Wij beoordelen de CV’s in volgorde van deze lijst en nodigen een of meer kandidaten uit voor een gesprek. Na de keuze voor een kandidaat sluiten we een leveringsovereenkomst met de gekozen kandidaat. Wordt u niet uitgekozen? Dan wordt u op de hoogte gesteld van de sluiting van het selectieproces. Voorwaarden om in te schrijven:

  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • ZZP’ers: een geldige VAR-wuo of VAR-dga verklaring
  • Acceptatie van onze contractvoorwaarden en gedragscode
  • Aanbiedingen die niet volledig zijn of niet aan de gunningcriteria voldoen, worden direct afgewezen.

Inloggen Inhuurdesk

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?