Taal (nl)

Financiën

Het Havenbedrijf gebruikt inkomsten om te investeren in de haven

Havenbedrijf Rotterdam verhuurt terrein in de haven aan bedrijven en geeft terrein in erfpacht uit. Schepen die de haven aandoen, betalen havengelden. Het Havenbedrijf gebruikt deze inkomsten om te investeren in het haven- en industriecomplex, maar ook om te kunnen voldoen aan verplichtingen als rente en aflossingen. Het Havenbedrijf is een overheids-NV. Jaarlijks draagt het Havenbedrijf een deel van zijn winst af aan zijn aandeelhouders, de gemeente Rotterdam en het Rijk.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?