Over het Havenbedrijf

Het Havenbedrijf beheert, exploiteert en ontwikkelt het haven- en industriegebied

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is dan ook voortrekker in de transitie naar duurzame energie en zet in op digitalisering om de haven en handelsstromen nog efficiënter te maken. De twee kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

Halfjaarbericht 2019

 • Totale overslag 240,7 miljoen ton, nieuw record
 • Groei overslag containers naar 7,5 miljoen TEU (+6,4% in TEU, +4,8% in tonnen)
 • Lichte toename (+4,0%) omzet Havenbedrijf Rotterdam naar € 357,8 miljoen
 • Duidelijke toename (+7,0%) resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen naar € 134,8 miljoen
 • Aanhoudend hoge investeringen (€ 177,1 miljoen) in infrastructuur

Ruimte voor vandaag en morgen

Het Jaarverslag 2018 geeft inzicht in de manier waarop het Havenbedrijf Rotterdam hieraan werkt en het verslag gaat in op de prestaties en resultaten van het Havenbedrijf Rotterdam in 2018. Bekijk het jaarverslag online of download het volledige jaarverslag of de hoogtepunten.

Havenbedrijf in het kort

Kerntaken

 • Duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven.
 • Het handhaven van de veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart.

Structuur en aandeelhouders

 • Niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap.
 • Aandeelhouders van Havenbedrijf Rotterdam: gemeente Rotterdam (circa 70%) en de Nederlandse Staat (circa 30%).

Omzet

 • Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een omzet van circa € 710 miljoen.

Aantal medewerkers

 • Circa 1.200 medewerkers in dienst.

Bedrijfsprofiel
Onze statutaire doelen zijn:

 • Ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven- en industriegebied in Rotterdam.
 • Bevorderen van een veilige, effectieve en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven en het aanloopgebied voor de kust.

Huurinkomsten en havengelden
Onze belangrijkste inkomstenstromen zijn huurinkomsten en havengelden. Havenbedrijf Rotterdam verhuurt haventerreinen aan bedrijven, vooral aan op- en overslagbedrijven en de (petro)chemische industrie, waaronder energieproducenten. Havengelden vragen wij van schepen die gebruik maken van onze haven. We investeren in openbare infrastructuur, zoals wegen in het havengebied, in klantspecifieke infrastructuur, zoals kademuren en aanlegsteigers en in de ontwikkeling van nieuwe haventerreinen. Om de scheepvaart optimaal af te wikkelen investeren we in een verkeersbegeleidend systeem, patrouillevaartuigen en calamiteitenbestrijding.

Kernwaarden

Bij het Havenbedrijf werken we met passie, samen met anderen, vanuit een vertrouwde basis en gericht op voortdurend verbeteren:

Passie
Voor de haven en passie voor ons vak.

Samen
Wij werken onderling samen, maar ook met onze stakeholders, klanten en aandeelhouders, om zo onze gezamenlijke ambities te realiseren.

Continu verbeteren
Wij willen als bedrijf blijven leren, evalueren, ontwikkelen én grenzen verleggen.

Vertrouwd
Het Havenbedrijf is vertrouwd voor zijn omgeving, en wil worden gezien als een zorgvuldige en betrouwbare partner. Wij bouwen voort op onze geschiedenis als haven van wereldklasse.

Bedrijfscode

In onze bedrijfscode laten we zien wie wij zijn, waar we voor staan en wat we belangrijk vinden in het zakelijke en maatschappelijke verkeer. Intern én extern. De code bevat richtlijnen die duidelijkheid scheppen over wat wel en niet is toegestaan. In de bedrijfscode is ook het reglement klokkenluider opgenomen.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Ons Corporate Social Responsibility (CSR) statement laat zien waar we voor staan. Het geeft richting aan ons moreel kompas en bepaalt de maatschappelijke thema’s waar we ons op richten en waar we het verschil kunnen maken.

Havenonderscheidingen

Het Havenbedrijf Rotterdam kent drie onderscheidingen voor personen of organisaties die zich voor de haven van Rotterdam verdienstelijk hebben gemaakt.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page