Taal (nl)

Over het Havenbedrijf

Het Havenbedrijf beheert, exploiteert en ontwikkelt het haven- en industriegebied

Het doel van Havenbedrijf Rotterdam is versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt het Rotterdamse haven- en industriegebied. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. We investeren in de ontwikkeling van het bestaande havengebied, in nieuw haventerrein, openbare infrastructuur en in de afwikkeling van scheepvaart.

Havenbedrijf in het kort

Kerntaken

 • Duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven.
 • Het handhaven van de veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart.

Structuur en aandeelhouders

 • Niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap.
 • Aandeelhouders van Havenbedrijf Rotterdam: gemeente Rotterdam (circa 70%) en de Nederlandse Staat (circa 30%).

Omzet

 • Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een omzet van circa € 600 miljoen.

Aantal medewerkers

 • Circa 1.100 medewerkers in dienst.

Bedrijfsprofiel

Onze statutaire doelen zijn:

 • Ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven- en industriegebied in Rotterdam.
 • Bevorderen van een veilige, effectieve en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven en het aanloopgebied voor de kust.

Huurinkomsten en havengelden

Onze belangrijkste inkomstenstromen zijn huurinkomsten en havengelden. Havenbedrijf Rotterdam verhuurt haventerreinen aan bedrijven, vooral aan op- en overslagbedrijven en de (petro)chemische industrie, waaronder energieproducenten. Havengelden vragen wij van schepen die gebruik maken van onze haven. We investeren in openbare infrastructuur, zoals wegen in het havengebied, in klantspecifieke infrastructuur, zoals kademuren en aanlegsteigers en in de ontwikkeling van nieuwe haventerreinen. Om de scheepvaart optimaal af te wikkelen investeren we in een verkeersbegeleidend systeem, patrouillevaartuigen en calamiteitenbestrijding.

Kernwaarden

Bij het Havenbedrijf werken we met passie, samen met anderen, vanuit een vertrouwde basis en gericht op voortdurend verbeteren:

Passie

 • Voor de haven en passie voor ons vak.

Samen

 • Wij werken onderling samen, maar ook met onze stakeholders, klanten en aandeelhouders, om zo onze gezamenlijke ambities te realiseren.

Continu verbeteren

 • Wij willen als bedrijf blijven leren, evalueren, ontwikkelen én grenzen verleggen.

Vertrouwd

 • Het Havenbedrijf is vertrouwd voor zijn omgeving, en wil worden gezien als een zorgvuldige en betrouwbare partner. Wij bouwen voort op onze geschiedenis als haven van wereldklasse.

Bedrijfscode

In onze bedrijfscode laten we zien wie wij zijn, waar we voor staan en wat we belangrijk vinden in het zakelijke en maatschappelijke verkeer. Intern én extern. De code bevat richtlijnen die duidelijkheid scheppen over wat wel en niet is toegestaan. In de bedrijfscode is ook het reglement klokkenluider opgenomen.

Bedrijfscode brochure

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en ons Ondernemingsplan 2011-2015.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Corporate Social Responsibilty

Havenonderscheidingen

Het Havenbedrijf Rotterdam kent drie onderscheidingen voor personen of organisaties die zich voor de haven van Rotterdam verdienstelijk hebben gemaakt.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?