Halfjaarberichten

Elk jaar in juli brengt Havenbedrijf Rotterdam het halfjaarbericht uit. Via dit bericht willen wij u informeren over de financiële resultaten van het Havenbedrijf in de eerste 6 maanden van het jaar.

  • Groei containeroverslag zet door (+5,9%)
  • Duidelijk minder overslag ruwe olie (-7,6%) en kolen (-11,9%), mede als gevolg van het voorziene sluiten van kolengestookte energiecentrales
  • Omzet en bedrijfsresultaat Havenbedrijf stabiel, netto resultaat sterk vertekend door eenmalige ‘papieren’ bate als gevolg van boekhoudkundige verwerking van fiscale openingsbalans
  • Belangrijke stappen gezet in Energietransitie

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page