Halfjaarberichten

Elk jaar in juli brengt Havenbedrijf Rotterdam het halfjaarbericht uit. Via dit bericht willen wij u informeren over de financiële resultaten van het Havenbedrijf in de eerste 6 maanden van het jaar.

Halfjaarbericht 2017­

  • Groei vooral door containers (+9,3% in TEU)
  • Verschillende grote investeringen aangekondigd door bedrijfsleven en Havenbedrijf
  • Omzet Havenbedrijf Rotterdam stijgt licht, nettoresultaat gelijk
  • Concurrentiepositie haven blijft punt van zorg

Downloads

Download eerdere halfjaarberichten van Havenbedrijf Rotterdam.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?