Halfjaarberichten

Elk jaar in juli brengt Havenbedrijf Rotterdam het halfjaarbericht uit. Via dit bericht willen wij u informeren over de financiële resultaten van het Havenbedrijf in de eerste 6 maanden van het jaar.

Halfjaarbericht 2019

  • Totale overslag 240,7 miljoen ton, nieuw record
  • Groei overslag containers naar 7,5 miljoen TEU (+6,4% in TEU, +4,8% in tonnen)
  • Lichte toename (+4,0%) omzet Havenbedrijf Rotterdam naar € 357,8 miljoen
  • Duidelijke toename (+7,0%) resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen naar € 134,8 miljoen
  • Aanhoudend hoge investeringen (€ 177,1 miljoen) in infrastructuur

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page