Halfjaarberichten

Elk jaar in juli brengt Havenbedrijf Rotterdam het halfjaarbericht uit. Via dit bericht willen wij u informeren over de financiële resultaten van het Havenbedrijf in de eerste 6 maanden van het jaar.

Halfjaarbericht 2020

  • Totale overslag 218,9 miljoen ton (-9,1%).
  • Aanzienlijke reductie in overslag kolen, ertsen en minerale olieproducten, geringe reductie in overslag containers, groei in overslag biomassa en LNG.
  • Omzet nam 0,7% toe naar € 360,4 miljoen.
  • Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening daalde 4,8% naar € 128,4 miljoen.
  • Gezonde financiële positie Havenbedrijf maakt aanhoudend hoog niveau investeringen mogelijk (bruto investeringen bedroegen € 136,4 miljoen) onder andere in Theemswegtracé, Container Exchange Route en Maasvlakte Plaza.
  • Havenbedrijf heeft mede op verzoek van de Rijksoverheid investeringsprojecten geïnventariseerd die Nederland kunnen verduurzamen èn het herstel van de economie kunnen bespoedigen (Startmotor).

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page