Jaarverslagen

Het jaarverslag van het Havenbedrijf Rotterdam bestaat uit een terugblik op alle ontwikkelingen in en rond de haven, plus een financieel overzicht van het afgelopen jaar. 2019 kenmerkte zich door een hoog investeringsniveau. De bruto investeringen inclusief deelnemingen bedroegen € 338,3 miljoen. Voorbeelden van grote investeringsprojecten zijn de aanleg van de Container Exchange Route (CER) op de Maasvlakte, het omleggen van een deel van de Havenspoorlijn via het Theemswegtracé en de aanleg van nieuwe kademuren voor de Hartel Tank Terminal. Daarnaast lag de focus in 2019 op twee grote uitdagingen: energietransitie en digitalisering.

Lees het persbericht

Jaarverslagen

De haven van Rotterdam als de meest veilige, efficiënte en duurzame haven ter wereld: dat is onze ambitie. De jaarverslagen van Havenbedrijf Rotterdam maken transparant welke bijdragen het Havenbedrijf levert aan het realiseren van deze ambitie. Het Havenbedrijf heeft het traditionele jaarverslag en het MVO-verslag (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) geïntegreerd.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page