Kengetallen

In de jaarrekening doet het Havenbedrijf uitgebreid verslag van de financiën van het afgelopen jaar. Bekijk het financieel-historisch overzicht van Havenbedrijf Rotterdam.

Financieel-historisch overzicht Havenbedrijf Rotterdam

Open Financieel-historisch overzicht Havenbedrijf Rotterdam om te bekijken

(Afgeronde bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

2016

2015

2014

Balans

 

 

 

 

 

Activa

5.423

4.324

4.216

3.967

3.961

Eigen vermogen

3.810

2.686

2.603

2.440

2.311

Langlopende schulden

1.299

1.249

1.163

1.216

1.332

Geïnvesteerd vermogen

5.109

3.935

3.766

3.655

3.644

Voorzieningen + Kortlopende schulden

314

388

450

312

317

Totaal vermogen

5.423

4.324

4.216

3.967

3.961

           

Winst-en-verliesrekening

 

 

 

 

 

Som der bedrijfsopbrengsten

707

712

681

677

660

Operationele lasten

268

261

239

239

233

EBITDA

439

451

442

438

427

Afschrijvingen

146

148

140

147

133

Bedrijfsresultaat (EBIT)

293

303

302

292

294

Financiële baten en lasten

-44

-62

-86

-89

-84

Resultaat deelnemingen

5

6

8

9

6

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering

961

-60

     

Nettoresultaat

1.215

187

224

212

215

           

Kasstroomoverzicht

 

 

 

 

 

Operationele kasstroom

253

274

330

336

344

Investeringskasstroom (excl. Rijksbijdrage)

-321

-156

-167

-149

-195

Rijksbijdrage

0

0

112

0

0

Financieringskasstroom

-25

-159

-108

-202

-162

Saldo kasstroom

-93

-41

168

-15

-13

           

Bruto-investeringen

 

 

 

 

 

Klantgebonden infrastructuur

150

104

101

82

94

Publieke infrastructuur*

132

87

64

57

64

Bedrijfsmiddelen

37

22

16

16

16

MV2

0

0

0

0

16

Deelnemingen

89

0

0

0

0

Totaal bruto-investeringen

408

214

179

154

189

           

Ratio's

 

 

 

 

 

Solvabiliteit (in %, incl. achtergestelde leningen)

70.3

62.1

61.7

61.5

58.4

Net Debt/EBITDA

2.1

1.7

1.8

2.2

2.4

Interest coverage rate (ICR)**

6.1

4.9

3.5

3.6

3.8

*Inclusief bijdragen.
**ICR gepresenteerd exclusief calculatorische rente.

Havenbedrijf Rotterdam maakt gebruik van de vrijstelling van consolidatieplicht, omdat de financiële gegevens van de deelnemingen gezamenlijk verwaarloosbaar zijn voor inzicht in resultaat en vermogen van de jaarrekening.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page