Corporate Social Responsibility

Ons Corporate Social Responsibility (CSR) statement laat zien waar we voor staan. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze maatschappelijke impact. Daarbij richten we ons op thema’s waarmee we het verschil kunnen maken. We willen een voorbeeld zijn en anderen inspireren. En nodigen daarom stakeholders in en om de haven uit samen te werken aan de uitdagingen die we tegenkomen bij ontwikkelingen in de haven.

Ons Corporate Social Responsibility (CSR) statement: 'Wij werken aan een vitale toekomstbestendige haven waarin economische versterking hand in hand gaat met verbetering van de leefomgeving. Wij doen ons werk op een maatschappelijk verantwoorde manier met respect voor mens en milieu. Onze inspanningen zijn gericht op de haven en op onze eigen organisatie. De thema's Veilige & Gezonde Omgeving, Klimaat & Energie en Mens & Werk zijn daarbij leidend.'

Veilige & Gezonde Omgeving

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit in de haven. Veiligheid van wereldklasse geeft vertrouwen en is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. Denk hierbij aan nautische veiligheid, sociale veiligheid, externe veiligheid, waterveiligheid, arbeidsveiligheid en cyber security. Daarnaast spelen wij een vooraanstaande rol in het gezonder en aantrekkelijker maken van de leefomgeving. Het gaat hierbij vooral om luchtkwaliteit, geluid, natuurlijke omgeving & biodiversiteit en waterkwaliteit.

Klimaat & Energie

Wij zetten ons in om klimaatverandering tegen te gaan. Dit vraagt om een energietransitie in de haven waarin we het bestaande vernieuwen en actief het nieuwe verwelkomen. Ook grotere energie efficiency en hergebruik van grondstoffen zijn hierbij van belang. Wij willen ervoor zorgen dat de haven dé plek is waar de energietransitie in Nederland vorm krijgt. Onze focus is gericht op de haven en ons eigen bedrijf en waar mogelijk spelen we ook een rol in het verduurzamen van ketens.

Mens & Werk

Maatschappelijk verantwoord werkgeverschap vinden wij belangrijk. Mensen bepalen of een haven succesvol is, ondanks automatisering, robotisering en andere technologische ontwikkelingen. Een vitale haven is een inclusieve haven die direct en indirect werkgelegenheid biedt aan alle lagen van de bevolking. Wij besteden voortdurend aandacht aan de ontwikkeling en vitaliteit van mensen, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn voor de banen van de toekomst.

Download ons CSR Statement

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page