Bereikbaarheid en achterland

Om onze positie als grootste logistiek en industrieel knooppunt van Europa te versterken, werkt het Havenbedrijf Rotterdam continu aan het verbeteren van de bereikbaarheid.
Zo werken we actief mee aan het versterken van het TEN-T netwerk in Europa (Trans-Europese Netwerken – Transport), een van de hoekstenen van het Europese transportbeleid, en pleiten we voor behoud van Europese cofinanciering van projecten om grensoverschrijdend vervoer in Europa mogelijk te maken en knelpunten weg te halen. Tevens beoogt het Havenbedrijf te bereiken dat Europese wetgeving een stimulerend effect heeft op het gebruik van schonere modaliteiten en brandstoffen (o.a. door de inzet van LNG als transportbrandstof, biobrandstoffen, terugbrengen van CO2 uitstoot in de zeescheepvaart, verbeteren van logistieke efficiency door digitalisering).

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page