Gelijk speelveld en concurrentiepositie

De havens in de Hamburg-Le Havre range bedienen een deels gezamenlijk achterland, waardoor concurrentie tussen de verschillende Europese havens bestaat. Deze concurrentiestrijd wordt gevoerd op basis van efficiëntie, kosten en kwaliteit. Echter, nationale en Europese wet- en regelgeving, de wijze waarop infrastructuur gefinancierd wordt en de kosten voor inspecties en vestiging hebben direct en indirect invloed op de prijs die een gebruiker in de haven moet betalen en bepalen hoe eenvoudig of ingewikkeld het is om goederen via een haven te importeren en exporteren.
Deze aspecten verschillen per haven/land. Het Havenbedrijf Rotterdam acht een gelijk speelveld tussen de Europese havens noodzakelijk om eerlijk de concurrentie aan te gaan en zo de ondernemingsdoelstellingen te kunnen behalen. Samen met de andere Nederlandse zeehavens zetten we ons in om het belang van een ‘level playing field’ onder de aandacht te brengen, onder andere door voor Europese richtlijnen te pleiten die definiëren welke financiële steun kwalificeert als staatssteun en door te pleiten voor de gelijktijdige invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor havens.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page