Uitvoeringsagenda Havenvisie 2030

De vraag die centraal staat in de uitvoeringsagenda is: ‘Wat gaan we doen om de Havenvisie 2030 te realiseren?’ Die vraag wordt beantwoord door aan te geven wat de acties zijn om de Global Hub, Europe’s Industrial Cluster en de 10 succesfactoren uit de Havenvisie te realiseren. Alle acties staan in de agenda overzichtelijk op een rij. De agenda begint met een overzicht met hoofddoelstellingen voor de Global Hub, voor Europe’s Industrial Cluster en voor elk van de 10 succesfactoren en zoomt daarna verder in.

Over de complete uitvoeringsagenda van de Havenvisie 2030 wordt niet meer jaarlijks gerapporteerd. In plaats daarvan is de Topagenda opgesteld, waarin de convenantpartners gezamenlijk de prioriteiten in de vorm van de 10 belangrijke opgaven beschrijven. Deze Topagenda staat in de jaarlijkse voortgangsrapportage.

Download hieronder de uitvoeringsagenda's en de jaarlijkse voortgangsrapportages

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page