Missie, visie en strategie

Europese haven van wereldklasse

Het Havenbedrijf Rotterdam is een zelfstandig opererend bedrijf met twee aandeelhouders, de gemeente Rotterdam en de Nederlandse staat, opgericht om de haven van Rotterdam te ontwikkelen.

Missie

Havenbedrijf Rotterdam creëert economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse.

Visie

'Wij verbeteren de Rotterdamse haven continu tot de meest veilige, efficiënte en duurzame ter wereld. Voor onze klanten creëren wij waarde door het ontwikkelen van ketens, netwerken en clusters, zowel in Europa als in groeimarkten wereldwijd. Het Havenbedrijf is als ondernemende havenontwikkelaar dé partner voor klanten van wereldklasse. Hiermee versterken wij ook de concurrentiekracht van Nederland.'

Strategie

Om concurrerend te zijn en de beste haven van Europa te blijven, investeren we in de komende periode samen met onze klanten en stakeholders actief in duurzame groei van het haven- en industriegebied, zodat dit ook in de toekomst maatschappelijke en economische waarde blijft creëren.

We zullen in de komende periode volop inzetten op nieuwe groeimarkten en tegelijkertijd investeren in bestaande groeimarkten en volwassen markten, waarin de haven al marktleider is. Havenbedrijf Rotterdam creëert een vitaal gebied met uitstekende vestigingscondities voor zijn bestaande en nieuwe klanten, breidt het internationale havennetwerk uit en zet in op ontwikkeling van duurzame en efficiënte ketens, clusters en modaliteiten. Uiteraard zorgen wij voor voldoende investerend vermogen op de lange termijn.

Binnen deze doelen van de ondernemingsstrategie stellen wij de komende periode de volgende topprioriteiten:

  • Extra inzet op de ontwikkeling van nieuwe groeimarkten, zoals biobased en offshore
  • Investeren in overkoepelende infrastructuur (energie, transport, utilities, data) voor een duurzaam en concurrerend industrieel cluster
  • Investeren in verdere verhoging van de efficiency van zee-, interterminal- en achterlandtransport en connectiviteit van achterlandverbindingen
  • Een actieve rol in het ontwikkelen van data(toepassingen) in de keten
  • Ontwikkelen van ruimte door herstructurering en modernisering, inclusief het actief regisseren van milieugebruiksruimte en bereikbaarheid
  • Verhogen van het serviceniveau van de haven voor onze klanten (ease of doing business), onder andere nautische dienstverlening, gericht investerings- en prijsbeleid, en op het gebied van verkrijgen van vergunningen, procedures, handhaving en toezicht
  • Creëren van een uitstekend klimaat voor innovatie

Om onze doelen en strategische prioriteiten te verwezenlijken, stelt het Havenbedrijf zich op als ondernemende ontwikkelaar, die de klant centraal stelt en werkt aan een wendbare, efficiënte organisatie en uitstekende kwaliteit van medewerkers.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page