President-directeur

Drs. A.S. (Allard) Castelein

Allard Castelein is president-directeur van het Havenbedrijf (CEO). De commerciële afdelingen en stafafdelingen leggen verantwoording af aan de president-directeur.

Geboortejaar: 1958
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd: president-directeur (CEO) Havenbedrijf Rotterdam N.V. sinds 01-01-2014
Einde huidige termijn: 31-12-2021
Voorgaande functie: Vice President Environment Royal Dutch Shell
Nevenfuncties:

  • Vice chairman en lid Raad van Commissarissen Sohar Industrial Port Company SAOC (SIPC)
  • Vice chairman en lid Raad van Commissarissen Sohar International Development Company (SIDC)
  • Lid Raad van Toezicht Rotterdam Partners
  • Lid Raad van Toezicht Isala klinieken
  • Lid dagelijks bestuur VNO-NCW
  • Voorzitter Bestuur Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam
  • Lid Economic Board Zuid-Holland
  • Lid Raad van Commissarissen Renewi plc.
  • Lid Raad van Toezicht Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR)

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page