President-directeur

Drs. A.S. (Allard) Castelein

Allard Castelein is president-directeur van het Havenbedrijf (CEO). De commerciële afdelingen en stafafdelingen leggen verantwoording af aan de president-directeur.

Geboortejaar: 1958
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd: president-directeur (CEO) Havenbedrijf Rotterdam N.V. sinds 01-01-2014
Einde huidige termijn: 31-12-2021
Voorgaande functie: Vice President Environment Royal Dutch Shell
Nevenfuncties:

  • Vice chairman en lid Raad van Commissarissen Sohar Industrial Port Company SAOC (SIPC)
  • Vice chairman en lid Raad van Commissarissen Sohar International Development Company (SIDC)
  • Lid Raad van Toezicht Rotterdam Partners
  • Lid Raad van Toezicht Isala klinieken
  • Lid dagelijks bestuur VNO-NCW
  • Voorzitter Bestuur Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam
  • Lid Economic Board Zuid-Holland
  • Lid Raad van Commissarissen Renewi plc.
  • Lid Raad van Toezicht Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR)

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?