Deelnemingen

Havenbedrijf Rotterdam houdt nationaal en internationaal een aandelenbelang in een aantal vennootschappen en stichtingen. Met onze (inter)nationale deelnemingen willen wij een aantrekkelijk(er) vestigingsklimaat creëren voor onze klanten en andere stakeholders.

Een volledige lijst van deelnemingen is opgenomen in de Verbonden partijen in onze Jaarrekening. De deelnemingen vertegenwoordigen samen een bedrag van € 95,0 miljoen op de balans ultimo 2019.

Havenbedrijf Internationaal actief in SOHAR Port and Freezone en Pecem.

Met onze internationale activiteiten willen wij onze klanten mogelijkheden bieden om nieuwe markten te betreden. Ook willen we een positieve bijdrage leveren aan het genereren van ladingstromen van en naar Rotterdam. En wij willen buitenlandse bedrijven aantrekken om in en mét Rotterdam zaken te doen. Havenbedrijf Rotterdam is binnen deelnemingen actief in twee havens: SOHAR Port and Freezone en Pecem.

Port of Rotterdam internationaal

RC2 en MultiCore

De pijpleidingenbundel van MultiCore loopt langs de belangrijkste (petro)chemische industriegebieden in de Rotterdamse haven. MultiCore is een joint venture tussen Vopak en Havenbedrijf Rotterdam.
RC2 exploiteert een pijpleidingensysteem tussen Antwerpen en Rotterdam. RC2 is een joint venture tussen het Havenbedrijf Rotterdam en ARG, dat in handen is van de chemische bedrijven BASF, Bayer, BP, Degussa, Sabic en Sasol.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page