Organisatie

Havenautoriteit, ontwikkelaar, beheerder en exploitant

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt het Rotterdamse haven- en industriegebied en is verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. De organisatiestructuur van het Havenbedrijf Rotterdam sluit hierbij aan.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een omzet van circa € 750 miljoen en 1.270 medewerkers in uiteenlopende functies op commercieel, nautisch en infrastructureel gebied. Het Havenbedrijf Rotterdam is een niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap. De aandelen van het Havenbedrijf Rotterdam worden gehouden door de gemeente Rotterdam (circa 70%) en de Nederlandse Staat (circa 30%).

Corporate Governance

De Corporate Governance Code is van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen. Ondanks dat het Havenbedrijf Rotterdam geen beursgenoteerde onderneming is, hebben wij ervoor gekozen waar mogelijk en voor ons relevant de bepalingen uit de Corporate Governance Code te implementeren. De principes en best practices van de Corporate Governance Code komen zoveel mogelijk terug in de diverse interne reglementen, zoals het reglement voor de Algemene Directie en het reglement voor de Raad van Commissarissen. Conform de Corporate Governance Code hebben wij het ‘pas toe of leg uit’ principe gevolgd en daarin uitgelegd waarom wij enkele bepalingen minder relevant achten voor Havenbedrijf Rotterdam. Meer actuele informatie over onze Corporate Governance staat in ons jaarverslag.

Jaarverslag 2020: Koers houden in bijzondere tijden

De titel van het jaarverslag 2020 is ‘koers houden in bijzondere tijden’. Het verslag geeft inzicht in de prestaties en resultaten van Havenbedrijf Rotterdam in 2020.

Deelnemingen van het Havenbedrijf

Havenbedrijf Rotterdam houdt nationaal en internationaal een aandelenbelang in een aantal vennootschappen en stichtingen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page