Taal (nl)

Sponsoring

Het Havenbedrijf stimuleert positieve activiteiten in Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt in partnerschap de Europese haven van wereldklasse. Wij doen dat met aandacht voor kwaliteit en onze omgeving. Dat betekent groei, maar wel in balans. Het is voor de haven belangrijk dat het woon- en leefklimaat in de regio van hoog niveau is. We willen de negatieve effecten van de haven op de omgeving zoveel mogelijk beperken. En we willen de positieve effecten op economie en werkgelegenheid stimuleren. Ons sponsor- en donatiebeleid sluit daarbij aan.

Beleid en sponsorprojecten

Bij sponsoring en donaties neemt Havenbedrijf Rotterdam zoveel mogelijk zelf het initiatief. Ook brengen we focus aan in onze sponsoractiviteiten. We sponsoren iconen van Rotterdam waarbij de begrippen leiderschap, werken aan wereldklasse en hart voor de omgeving een rol spelen.

DeltaPORT Donatiefonds

Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs vormen de kern van het DeltaPORT Donatiefonds. Talloze bedrijven doneren aan het fonds. Met het fonds onderstreept het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid. De bedrijven geven geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk. De instellingen zijn actief op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Rotterdam Port Welfare Committee

Het Rotterdam Port Welfare Committee ondersteunt projecten en initiatieven die ten goede komen aan het welzijn van zeevarenden in Rotterdam. Vrijwilligersorganisaties, kerken en ondernemers die iets voor zeelui willen betekenen, kunnen hier een beroep op doen. Het Rotterdam Port Welfare Committee is een gezamenlijk initiatief van Deltalinqs, VRC en Havenbedrijf Rotterdam.

Sponsoraanvraag

Voldoet uw activiteit aan de sponsorcriteria die Havenbedrijf Rotterdam stelt? Dan kunt u in aanmerking komen voor sponsoring.

Contact

Wilt u meer weten over sponsoring? Neem contact op met:

Contactpersoon

Heike Stok

Secretary sponsorship committee

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?