Vogelvallei op de Maasvlakte

Paradijs voor lepelaar, bergeend en blauwborst

Garry Bakker, ecoloog bij Bureau Stadsnatuur, komt al sinds 1993 op de Maasvlakte. ‘Alle veranderingen en ontwikkelingen in de natuur heb ik er meegemaakt. Het is een verrassend gebied met allerlei soorten kust- en zangvogels.’

21 HECTARE NATUUR
Om tot een optimale vogelvallei te komen, heeft Bakker een jaar lang iedere maand vogels geteld in de huidige Vogelvallei, de Slufter en de daarnaast gelegen kleirijpingsvelden. Op basis van die informatie schetste hij samen met het Havenbedrijf, H+N+S Landschapsarchitecten en een aantal vogel organisaties de vallei. Een van die vogel organisaties is de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Voorne. Hans op den Dries is hier vrijwilliger, een fanatiek vogelliefhebber die op de Maasvlakte werkt als douaneambtenaar. Op den Dries is enthousiast: ‘Het is een prachtig, aaneengesloten natuur gebied van 21 hectare, met diverse eilanden, waterpartijen en zelfs een wand voor de oeverzwaluwen.’ Het doel: een veilig gebied waar vogels kunnen rusten, eten en broeden. ‘Veel gebieden in de haven liggen afgesloten en afgelegen en zijn daardoor zeer geschikt voor vogels. Als vogels over zee komen aanvliegen, zijn ze dodelijk vermoeid. Dit gebied is perfect om uit te rusten’, weet Op den Dries. Kustvogels houden van lange oevers, ondiep voedselrijk water en eilanden om te broeden. Een enkele boom maakt het gebied al minder geschikt. Bakker: ‘Daarin kunnen kraaien zitten die zien waar het nest is en het vervolgens leeghalen. De vogels houden meer van open plekken, waar ze het gevaar goed zien aankomen.’

SCHORREN EN SLIKKEN
In het gebied is veel te zien. Een uurtje rondfietsen en je komt veel verschillende vogels tegen: kuifeenden, bruine kiekendieven, grauwe ganzen, lepelaars, kokmeeuwen en zangvogels zoals de grasmus en de blauwborst. Op den Dries: ‘De witgesterde blauwborst is een van de kleurrijkste vogels die we in Nederland hebben. Hij voelt zich thuis in moerasgebieden en drassige duinvalleien, maar die zijn zeldzaam in Nederland.’ Bakker benadrukt dat door onder andere de aanleg van dijken het dynamische schorren- en slikken milieu aan het verdwijnen is. Daardoor blijven vogels zoals de bontbekplevier, de kluut en de visdief weg. ‘Met de Vogelvallei proberen we die vogelsoorten een duurzaam leef gebied terug te geven.’ In september 2015 startte aannemers bedrijf Van Gelder met de herinrichting van de vallei. Buiten het broedseizoen, zodat vogels hier zo min mogelijk last van hadden. Voorheen was de Vogelvallei een tijdelijk natuurgebied, nu krijgt het de status van permanent natuurgebied. Bakker: ‘Volgens wet- en regelgeving had hier ook industrie aangelegd mogen worden. Ik ben blij dat het Havenbedrijf investeert in natuurgebied, en dus in een betere leef omgeving voor ons allemaal.’

TRUCKPARKING MAASVLAKTE PLAZA

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft op de Maasvlakte een internationale truckparking met moderne voorzieningen voor chauffeurs en vrachtwagens ontwikkeld. Een bewaakte parking met meer dan 350 parkeerplaatsen. De Rotterdamse haven beschikt over drie truckparkings: Truckparking Waalhaven (124 parkeerplaatsen), Truckparkings De Punt en Distripark Botlek (beide 85 parkeerplaatsen). Sinds de aanleg is de veiligheid van geparkeerde vrachtwagens rond het havengebied verbeterd en is de hinder door fout geparkeerde vrachtwagens afgenomen.

TIPS OM VOGELS TE ZIEN

  • Bij helder en mooi weer zie je meer vogels
  • Blijf op de paden, stoor de vogels niet Kijk niet alleen, maar luister vooral ook – er zitten
    prachtige zangvogels in het gebied
  • Neem een verrekijker en een goede foto camera mee
  • Ga op verschillende momenten, ieder seizoen is er iets anders te zien