Minder stankoverlast van grote industrie

  • Rijnmonders maken minder melding van ‘geurtjes’
  • Innovaties bij bedrijven en inspecties werpen hun vruchten af

Milieudienst Rijnmond (DCMR) ontving vorig jaar 4238 geurmeldingen. In 2014 waren dat er nog 5451; een daling van 22 procent voor het hele Rijnmondgebied. ‘Die vermindering komt vooral doordat de grote industrie minder geur veroorzaakt’, legt Martin Schellingerhout uit, hoofd meldkamer van de DCMR. ‘Bedrijven veroorzaken tegenwoordig 34 procent van de geurmeldingen, terwijl dit in 2013 nog 55 procent was.’ Die daling komt door innovaties bij bedrijven zelf, waardoor ze op tijd kunnen ingrijpen wanneer stankoverlast dreigt. En zeker ook door inspecties bij bedrijven die veel geur veroorzaakten.

Elk bedrijf dat veel hinder veroorzaakt, wordt gecontroleerd. In de haven staan bovendien innovatieve instrumenten, zoals e-noses. Deze elektronische neuzen signaleren vroegtijdig veranderingen in de luchtsamenstelling, waardoor de uitstoot van gassen met en zonder geur snel wordt achterhaald. Over het algemeen nog vóórdat omwonenden er last van hebben. Het totale aantal meldingen dat de DCMR vorig jaar ontving, ligt op ruim 23 duizend. Dat waren niet alleen meldingen van stankoverlast, een groot deel ging ook over geluidsoverlast: ruim tienduizend meldingen. Over vliegtuiglawaai werd in 2015 minder geklaagd dan het jaar ervoor; het aantal overige geluidsmeldingen bleef vrijwel gelijk, een krappe elf duizend. Lees online het volledige verslag over de milieumeldingen in 2015: TINYURL.COM/MILIEUMELDINGEN

Ziet u de DCMR-auto in het Rijnmondgebied? Plaats een foto met het kenteken zichtbaar en onder vermelding van #SpotdeDCMR op Twitter, Facebook of Instagram. De DCMR laat dan weten wat de DCMR-collega daar deed. Onder de inzenders verloot de DCMR maandelijks een lunch voor twee. DCMR.NL

WERKEN BIJ DCMR?
KIJK VOOR VACATURES OP: DCMR.NL