Wietse zoekt zeebeschermers

Wietse van der Werf bedacht de ‘Sea Ranger Service’. Tijdens de Wereldhavendagen zoekt hij tot in hun tenen gemotiveerde jongeren om het leven op zee te beschermen.

Liefde voor de natuur kreeg Wietse (34) met de paplepel ingegoten. Door zijn moeder Annelies ging hij vogels tellen, wilgen knotten, aan de slag als jeugdnatuurwachter. Maar toen Nederland te klein werd, koos hij als 19-jarige verrassend voor de School of Violin Making in Nottingham. ‘Ik heb een passie voor houtbewerking. Mijn zus speelt viool. Zo’n instrument leek me ultiem moeilijk om te maken. Misschien dat ik dingen niet graag half doe’, legt de geboren Utrechter zijn niet alledaagse beroepskeuze uit.

VIOOLBOUWER
Tien jaar lang was Wietse vioolbouwer. In zijn vrije tijd bleef hij zich gepassioneerd inzetten voor natuurbehoud. Uiteindelijk verloor de viool het definitief van het buitenkind in hem. Er bestond geen organisatie die actief meehielp bij het handhaven van milieuregels op zee, concludeerde Wietse na een marktanalyse. Van alle vis die in Europa wordt verhandeld, is veertig procent illegaal gevangen. Om daar iets tegen te doen, richtte hij The Black Fish op, later gevolgd door Wildlife Air Service, een luchtdienst die met vliegtuigjes op illegale vissers jaagt. En twee jaar geleden zette hij de sociaalmaatschappelijke onderneming Sea Ranger Service op. Inmiddels werken hier zeventien man, waaronder Cees de Vries, voormalig directeur van Koninklijke Schuttevaer, aan de realisatie van het ideaal: een dienst die overheden helpt bij het beschermen van het leven op zee. ‘Met bestaande middelen ondersteun ik de overheid bij het natuurbehoud. Er is al veel wetgeving, maar het gaat om de uitvoering. Als je iets doet, moet je het goed doen.’

VETERANEN
Het idee achter de Sea Ranger Service is goed doordacht. ‘We hebben een sociaalmaatschappelijke onderneming opgericht om zeilwerkschepen te ontwikkelen en te bouwen. Daarmee gaan we namens de overheid controleren of men zich aan de wetgeving op zee houdt. Dat doen we voor een deel met jongeren die moeilijk aan de bak komen. Wij selecteren en begeleiden hen. Jonge veteranen van de marine leiden ze op.’ Voor de zeer strenge selectie kan Wietse nog jongeren tussen de 18 en 26 gebruiken. Hij streeft naar een groep van zestig jonge academici en hbo’ers en twintig werkloze jongeren. Die ondergaan begin 2018 een zogenoemde ‘bootcamp’: in vijf weken volgen ze allerlei korte maritieme trainingen. Alleen de beste twaalf van die wedkamp worden geselecteerd om in de zomer van 2018 te beginnen aan de eerste betaalde ‘dienstverlening op zee’. Het gaat dan om teams van acht man: twee ex marineofficieren en zes toppers van de bootcamp. Ze werken veertien dagen op, veertien dagen af. Een andere groep van twaalf ‘reservisten’ krijgt de mogelijkheid om ander werk in de haven te verrichten, zoals inspecties. Van der Werf verwacht niet alleen dat de Sea Rangers veel leren en ervaring opdoen, maar ook dat ze blijvende motivatie putten uit ‘het Sea Rangerschap’, zodat ze ijzersterk terugkeren in de maatschappij.

INTERNATIONALE UITROL
Om zijn mooie plannen te verwezenlijken, zoekt Wietse nog enkele investeerders. ‘Geen donateurs’, benadrukt hij. Ondertussen is de ondernemer al wel druk in gesprek met de overheid. Zes ministeries en vier rijksdiensten zijn inmiddels aangehaakt. Over de concrete invulling van taken wordt nog onderhandeld. Wat de Sea Rangers niet doen, is wel duidelijk: ‘We zijn niet tegen vissers. We doen niet aan handhaving.’ Ondertussen wordt in een loods aan de Keilestraat hard gewerkt aan de afbouw van het eerste Sea Ranger-schip. En daar blijft het niet bij als het aan Wietse ligt: over een paar jaar varen er vijf over de Noordzee. En een internationale uitrol lijkt hem een kwestie van tijd. ‘Een deel van de Doggersbank is Duits. Als we die controleren namens de overheid is het logisch dat we dat Duitse gedeelte ook meenemen.’ Voor half werk moet je niet bij Wietse van der Werf zijn.

SEARANGERS.ORG
Geïnteresseerd? Bezoek de Sea Rangers Service op de Wereldhavendagen.
Meer info in de special in deze krant.