Een duurzame haven

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, over een duurzame haven: ‘Ik voorzie een versnelling van de energietransitie.’

Het nieuwe kabinet lijkt meer aandacht te hebben voor duurzaamheid. Wat betekent dat voor de haven?
‘Het is positief om te zien dat een heel hoofdstuk in het regeerakkoord is gewijd aan het klimaat en de manier waarop het nieuwe kabinet de uitstoot van CO2 wil terugdringen. Een belangrijke poot onder dat beleid zal de afvang en opslag van CO2 worden. Dat is een technologie waar wij in de haven al langer over nadenken. De plannen van het kabinet kunnen ook een impuls geven aan het gebruik van restwarmte van de industrie voor het verwarmen van woningen in Rotterdam en omstreken. Dit alles vormt een belangrijke steun in de rug voor de noodzakelijke verandering in de haven: van fossiel naar duurzaam. Ik voorzie een versnelling in de energietransitie, mocht het komen tot een goede klimaatwet en mogelijkheden om de verschillende transitieplannen te kunnen financieren.’

Wat vind je in zijn algemeenheid van de plannen van het nieuwe kabinet?
‘Het regeerakkoord laat zien dat het nieuwe kabinet zich bewust is van het feit dat Nederland in een internationale omgeving opereert. Het is voor ons als haven van groot belang dat we overal ter wereld gekend en erkend worden voor de goede manier waarop je hier internationaal zaken kunt doen. Goed dat het kabinet dat onderstreept.’

Zijn er ook directe gevolgen voor de haven?
‘Het nieuwe kabinet heeft een aantal mooie ambities, ook waar het Rotterdam en specifiek de haven betreft. Bereikbaarheid is voor ons van levensbelang. Ik ben dan ook blij dat 2 miljard euro extra wordt uitgetrokken voor investeringen in wegen. De belangrijkste knooppunten in onze regio worden aangepakt. Verder is er bijvoorbeeld aandacht voor het goederenvervoer per spoor. De tarieven voor het gebruik van het spoor moeten in lijn blijven met de ons omringende landen, stelt het kabinet. Dat betekent dat we nog beter kunnen concurreren met bijvoorbeeld Duitsland.’

Abonneren op de Havenkrant

De Havenkrant altijd en overal kunnen lezen? Wil je niets missen van onze artikelen, video's, showcases, winacties en zien waar onze portvloggers mee bezig zijn? Schrijf je dan nu in en blijf op de hoogte!

Havenkrant logo