Wie wordt de Havenman van het Jaar?

In de herfst heeft journalist Frank de Kruif het altijd druk. Dan wordt de Havenman/vrouw van het Jaar gekozen door de gelijknamige stichting. Frank is daar voorzitter van. Een verantwoordelijke taak: 'De titel leeft in de haven.'

Voor de 37ste keer wordt deze maand de Rotterdamse Havenman/ vrouw van het Jaar gekozen. ‘Het is een traditie waar steeds meer waarde aan wordt gehecht’, aldus Frank. De onderscheiding had dan ook goede ambassadeurs in de gedaante van bekende havenmannen als Jan Rijsdijk (massagoedoverslagbedrijf Interstevedoring), Wim Pesselse (Broekman), Ben Vree (onder andere Smit Internationale), Peter Goedvolk (Argos Oil) en niet te vergeten cruiseport-directeur Mai Elmar, de enige Havenvrouw van het jaar. De titel is een geuzennaam, een kroon op het werk of juist een stimulans tot nog grotere daden. Frank: ‘Je wordt Havenman/vrouw van het Jaar, omdat je in dat bepaalde jaar iets bijzonders hebt gepresteerd voor de haven. Het is een momentopname, waarbij we wel mee laten wegen wat diegene in de voorgaande jaren heeft gedaan.’ Zo won bijvoorbeeld Ronald Lugthart van Rotterdam World Gateway de verkiezing van 2015 omdat ‘de opbouw en inrichting van de nieuwe containerterminal op Maasvlakte 2 onder zijn leiding succesvol is afgerond’.

Op eigen risico
De selectie wordt gemaakt door een verkiezingscollege bestaande uit recent verkozen havenmannen, vertegenwoordigers van havenbedrijven, havenjournalisten en het haventalent van het jaar. ‘De journalisten vormen het bestuur van de stichting. Ze hebben nog wel een belangrijke stem, maar ik ben blij met de mensen uit het bedrijfsleven. Zij zijn onze ogen en oren in de haven. Zij signaleren ontwikkelingen die je als havenjournalist niet snel ziet’, vindt Frank. Het is niet altijd makkelijk om tot een juiste keuze te komen. ‘De spoeling wordt steeds dunner. Dat komt door de internationalisering van de havengemeenschap. Grote beslissingen voor de haven worden in Singapore of Shanghai genomen. Bovendien neemt het aantal havenondernemers af. Bedrijven in de haven maken vaak deel uit van een groter geheel. Ondernemers die op eigen risico iets neerzetten worden steeds schaarser.’

Persclub Kyoto
De Havenman/vrouw van het Jaar verkiezingen gaan terug tot 1981. Toen organiseerde de Rotterdamse havenpersvereniging Kyoto de eerste editie ter gelegenheid van haar zilveren jubileum. In die tijd bestond het Dagblad Scheepvaart nog en telde alleen Rotterdam al meer dan twintig havenjournalisten. Op het Rotterdams Dagblad na verdwenen deze kranten uit Rotterdam en met hen de havenjournalisten. Toen in 2011 hun aantal op de vingers van één hand kon worden geteld, werd de persclub opgeheven. Toch bleef hun erfenis. De Havenman/ vrouw van het Jaar- verkiezing is tot op de dag van vandaag springlevend.

Frank de Kruif, voorzitter 'Stichting Havenman/vrouw van het Jaar'

Frank (54) is freelance journalist en historicus. Hij schrijft over Rotterdam en zijn haven voor onder andere NRC Handelsblad, Nieuwsblad Transport en Mainport. Vorig jaar won hij de Persprijs Rotterdam voor zijn boek ‘Het havenschandaal’ over de onthullingen en rechtszaken rond wijlen Havenbedrijfdirecteur Willem Scholten. Momenteel werkt Frank samen met oud-havenjournalist Bram Oosterwijk aan een boek over alle havenmannen van het jaar. Dat wordt in mei gepubliceerd. Frank volgde vier jaar geleden Theo Jongedijk van De Telegraaf op als voorzitter van de ‘Stichting Havenman/vrouw van het Jaar’. in

Erik de Neef, Havenman 2016: 'De impact is enorm'

‘Ik hoor eigenlijk niet in dat rijtje van havenmannen thuis, maar de KRVE (Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht) wel’, aldus de bescheiden voorzitter van de roeiers. Een jaar na zijn benoeming is hij uitermate te spreken over de impact van de prijs. ‘Die is enorm. Onze innovaties hebben veel aandacht gekregen. Ook andere roeiers konden zich profileren dankzij de prijs. Ons netwerk is enorm uitgebreid. In binnen- en buitenland. Daar werd ik soms geïntroduceerd als Portman of the Year of Rotterdam. Ik heb veel presentaties gehouden, minstens drie per week, ik kan moeilijk ‘nee’ zeggen. Al dertig jaar ben ik roeier, het vastleggen van schepen aan de wal is mijn passie. Daar vertel ik graag over. Ik hoop dat mijn opvolger als Havenman van het Jaar ook gebruikmaakt van de aandacht. Niet alleen voor zichzelf of zijn bedrijf, maar ook voor de haven.’

Pieter van Oord havenman van 2017

De Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar in Rotterdam heeft CEO Pieter van Oord van maritieme aannemer Van Oord unaniem gekozen tot Havenman van het Jaar 2017.