Voor niets gaat de zon op

  • Bij de Slufter op de Maasvlakte wordt geëxperimenteerd met drijvende zonnepanelen
  • Slaagt de proef, dan komt hier waarschijnlijk een grootschalig zonneveld
  • Samen met de windmolens levert dit schone energie voor tienduizenden huishoudens

Is het een boot, een vis of een zeemeeuw? Nee, het is een zonnepaneel! Sinds juli vorig jaar drijven er drie installaties met elk zo’n 160 zonnepanelen in de Slufter, de opslagplek voor verontreinigde baggerspecie op de Maasvlakte. Drie bedrijven (Texel4- Trading, Wattco en SunProjects) installeerden deze drijvende zonnepanelen in het kader van een landelijke proef. Daaraan doen meer dan dertig partijen mee, waaronder Havenbedrijf Rotterdam. Doel van de proef: uitzoeken aan welke eisen zonnesystemen moeten voldoen die drijven op soms onstuimig water. De locatie is hiervoor bij uitstek geschikt.

De uiterst westelijke ligging maakt de Slufter een van de meest zonrijke plekken in Nederland. En dat is uiteraard goed voor de opbrengst van de zonnepanelen. Sommige vlotten in de Slufter draaien mee met de zon en kunnen daarmee 18 procent meer stroom opwekken dan zonnepanelen aan land. Blijkt aan het eind van dit jaar dat de proef succesvol is, dan onder zoeken Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam – de eigenaren van de Slufter – of het mogelijk is om hier een grootschalig zonneveld aan te leggen. Er is plek voor ruim 500.000 zonnepanelen, goed voor duurzame stroom voor 25.000 tot 30.000 huishoudens.

Krachtige windmolens

Maar er wordt niet alleen zonnestroom opgewekt bij de Slufter. Immers: zee = wind = ideale locatie voor windmolens. En daarom vind je op de ringdijk van de Slufter het Windpark Slufterdam. De Slufter is een van de beste windmolenlocaties in Nederland weet Hidde Seidel, projectmanager bij Nuon. ‘Ga maar na. De molens staan op land, waardoor je ze relatief makkelijk kunt plaatsen en onderhouden.Maar wel direct aan zee, waardoor ze veel wind vangen. En dit is een heel windrijke locatie.’ Ook het feit dat er weinig mensen in de omgeving wonen, speelt mee: zo wordt hinder van geluid en slagschaduw zoveel mogelijk voorkomen. De zeventien windmolens die er staan, maken momenteel, na vijftien jaar trouwe dienst, plaats voor veertien moderne windmolens met een groter vermogen. Nuon plaatst er acht, Eneco de andere vier. Hidde: ‘De nieuwe molens hebben meer vermogen: ze zijn hoger en hebben een grotere diameter, waardoor ze meer energie produceren. Om precies te zijn 50,4 megawatt.’
Als de nieuwe windmolens uiterlijk eind dit jaar in bedrijf zijn, wekt het windpark op jaarbasis genoeg duurzame stroom op voor zo’n 50.000 huishoudens. Twee keer zoveel als in de oude situatie en dat is goed nieuws voor mens en milieu. Meer duurzame energie betekent minder CO2-uitstoot en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Bovendien: voor niks gaat de zon op, en waait de wind. Aan duurzame energie geen gebrek dus.

Klimaat

Het Havenbedrijf maakt zich sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven(omgeving) en wil klimaatverandering tegengaan. Mede daarom worden dit soort duurzame initiatieven gestimuleerd.

Bij de Slufter wordt geëxperimenteerd met drie verschillende drijvende installaties met elk zo’n 160 zonnepanelen. Foto: Ries van Wendel de Joode/HH

Abonneren

Vul onderstaand formulier in. De Havenkrant wordt 4 x per jaar verspreid.
 
1 Begin 2 Voltooid