Camera's voor een veilige haven

In de Rotterdamse haven worden op korte termijn camera’s geplaatst om te helpen bij het terugdringen van criminaliteit. President-directeur van Havenbedrijf Rotterdam Allard Castelein over deze keus.

‘Cameratoezicht draagt bij aan een veilig bedrijvengebied.

Met de plaatsing van zo’n 225 camera’s willen we de criminaliteit in het havengebied helpen terugdringen. Het gaat dan met name om diefstal van lading, smokkel, fraude en drugshandel. Het is niet heel onveilig in de haven, maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de criminaliteit die er is. De haven van Rotterdam is een logistieke draaischijf voor veel goederen en heeft helaas ook aantrekkingskracht op een aantal illegale activiteiten. Uit een proef op de Sluisjesdijk met cameratoezicht bleek dat de aanwezigheid van camera’s preventief werkt en bijdraagt aan een betere opsporing. De eerste 25 camera’s worden nog dit jaar opgehangen op de Maasvlakte.

We hebben een convenant gesloten met onder andere de Douane, politie, de gemeente Rotterdam en de havenwerkgevers organisatie Deltalinqs om de veiligheid in de Rotterdamse haven te verhogen door het gebruik van camera’s. De camera’s worden aangesloten op het Landelijk Tactisch Centrum van de Douane. Die heeft als wettelijke taak de ladingstromen van en naar Rotterdam te controleren. De Douane kan straks 24/7 monitoren of er op of rondom de terminals verdachte bewegingen plaatsvinden en daarop reageren. De Douane heeft het recht om beelden te gebruiken voor signalering, observatie en vastlegging van criminaliteit. Het spreekt voor zich dat men zich daarbij houdt aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de laatste Algemene verordening gegevensbescherming wetgeving (AVG).’

Abonneren

Vul onderstaand formulier in. De Havenkrant wordt 4 x per jaar verspreid.
 
1 Begin 2 Voltooid