Veilig varen voor de pleziervaart Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat nog meer voorlichting geven aan de recreatievaart over veilig varen. Dat moet het aantal ongelukken verminderen waarbij recreanten zijn betrokken, verminderen.

Een belangrijke oorzaak volgens het Havenbedrijf: recreanten zijn niet altijd goed op de hoogte van de vaargewoontes in het havengebied. Hanneke te Niet, adviseur Havenmeester Beleid, van het Havenbedrijf: ‘Bochtige stukken, zoals de Nieuwe Maas, zorgen bijvoorbeeld voor problemen. Bij bochten kom je als recreatievaarder makkelijk in het midden van het water terecht, maar daar varen juist de grote, snellere schepen van de beroepsvaart. Vaak zien recreatievaarders die niet vaak genoeg achterom kijken plotseling een boeg van een binnenvaartschip vlak achter zich.’ En bedenk dan dat grote schepen niet zo reageren als een auto; je kunt wel gas terugnemen, maar dan ligt het schip niet zomaar stil. Ook houden kapiteins van de pleziervaart vaak niet de stuurboordwal aan bij het nemen van bochten, zodat ze over het midden van het vaarwater gaan. Veiligheid heeft voor het Havenbedrijf hoge prioriteit. Hanneke: ‘We doen daarom veel aan voorlichting, Zo zijn we partner in ‘Varen Doe Je Samen’. Samen met partijen als Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en het Watersportverbond werken we samen aan het vergroten van de veiligheid op het water. Ook is er veel overleg met de zeehavenpolitie.’

Marifoon uitluisteren

Het Havenbedrijf wil dit jaar kijken of meer voorlichting de kennis van recreanten kan vergroten en – belangrijker - het aantal ongelukken kan verminderen. ‘We kijken nu bijvoorbeeld of we vaker bijeenkomsten in jachthavens kunnen houden. Daarnaast praten we met de passagiersvaart over hoe we ongelukken kunnen voorkomen. Ook gaan we met patrouillevaartuigen meer voorlichting op het water geven.’ Zij zullen recreanten bijvoorbeeld wijzen op het belang van het uitluisteren van de marifoon. ‘Uitluisteren is verplicht als je in het bezit bent van een marifoon, want er wordt in de haven veel via de marifoon geregeld. Bij het passeren van havenbekkens is het bijvoorbeeld belangrijk om te horen wat de verkeersbegeleider afspreekt met de binnenvaart of zeevaart’, legt Hanneke uit. ‘Je kunt ook zelf opgeroepen worden met een verzoek. Als je naar de marifoon luistert, word je onderdeel van het verkeerssysteem.’

Meer weten over veilig varen? Kijk op varendoejesamen.nl en Plezier- en recreatievaart

Reactie van een recreant: Marinus Scherpenisse, beroeps- en recreatieschipper in het Rotterdams havengebied ‘Meer voorlichting geven lijkt me erg nuttig, maar ik vind ook: als recreatiejacht in het havengebied ben je toch als een fiets tussen de vrachtwagens. Ik verwacht dan ook dat beroepsschepen goed uitkijken. Zij moeten bij het nemen van een bocht op de dode hoeken van het schip letten en voorkomen dat er ongelukken gebeuren. De verantwoordelijkheid voor veilig varen ligt bij beide partijen.’