De werkweek van… Saskia Wiegmans

Infectieziekten bestrijden in de haven, is een van de taken van Saskia Wiegmans bij Port Health Authority Rotterdam. Dus ook corona...

Maandag
‘Mijn week begint met een online-overleg met mijn vier collega’s van het crisiscoördinatieteam bij de Divisie Havenmeester. Wordt een incident gemeld bij het Haven-coördinatie Centrum, bijvoor-beeld een besmetting of brand aan boord, dan ondersteunen wij waar nodig. Mijn collega Bas en ik stellen procedures op voor verschillende crisissituaties én zor-gen dat ze worden nageleefd. Dat vraagt om afstemming met allerlei partijen. We zijn ook een beetje de backoffice van de operationele collega’s. Vandaag nemen we de alarmeringen en het werkrooster rond de feestdagen door.’

Dinsdag
‘De haven is een internationaal en open gebied. Sinds half maart covid-19 is uitgebroken, moet elk zeeschip dat Rotterdam aan-doet het Maritime Declaration of Health (MDoh) formulier inleveren bij het HCC. Nog voordat de loods aan boord gaat. We hebben inmiddels zo’n 25.000 formulieren ingenomen en werken aan een systeem om dit te digitaliseren. Dan is het een kwestie van vinkjes zetten, in plaats van formulieren opvragen en verwerken.’

Woensdag
‘Koffiemoment met een teamlid, thuis vanachter onze beeldscher-men. Sinds corona kan dat niet meer op de werkvloer, dus nu houd ik online contact. Met het hele team of één-op-één. Je wilt toch weten hoe het gaat met iedereen.’

Donderdag
‘Overleg met de Havenmeester. Op de agenda staan de consequenties van de nieuwe coronamaatregelen. Het valt gelukkig mee. De haven moet kunnen doordraaien, we scherpen ons bestaande perso-neelsplan aan voor het geval deze winter collega’s ziek worden of in thuisquarantaine moeten.’

Vrijdag
‘Tijd om de stappenteller aandacht te geven. Ik had het ambitieuze plan om al luisterend naar een podcast elke dag tienduizend stappen te zetten. Die ambitie heb ik inmid-dels teruggeschroefd: door de week zijn het er nu zesduizend, en in het weekend tienduizend.’

Zondag
Tijdens mijn piketdienst belt een infectiearts voor advies over een mogelijk corona geval aan boord van een schip. We werken nauw samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond. Omdat scheepsbemanningen veel contact-momenten hebben met loodsen, met terminalmedewerkers, met leveranciers, doen we erg ons best om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen. Door afstand houden en alleen noodzakelijk contact toe te staan. Als het misgaat, doet de GGD aan bron- en contact-onderzoek. Na tien jaar ben ik wel gewend aan piketdiensten. Ik heb etentjes thuis onderbroken voor crisisoverleg. Dat was nu gelukkig niet het geval.’

Ook aan de slag?

Opleiding
Saskia studeerde HBO commerciële economie in Rotterdam en kent het Havenbedrijf al vanaf 2003.
Kwaliteiten
Goed kunnen samen­werken en communi­ceren, stressbestendig zijn.
Functie
Een adviseur bij Port Health Authority Rotterdam werkt voor de havenmeester en is de schakel tussen beleid en uitvoering, tussen de GGD en het HCC. Als adviseur bij de Divisie Havenmeester heb je om de vier weken 24/7 dienst.

Abonneren op de Havenkrant

De Havenkrant altijd en overal kunnen lezen? Wil je niets missen van onze artikelen, video's, showcases, winacties en zien waar onze portvloggers mee bezig zijn? Schrijf je dan nu in en blijf op de hoogte!

Havenkrant logo